Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα
Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-173-3
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 11/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 970 γρ, 598 σελ.
Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο η σπουδαιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα επισημαίνουν ότι η προσχολική ηλικία αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών.
Ο συλλογικός αυτός τόμος αποσκοπεί να συμβάλει στη σχετική συζήτηση που έχει ανοίξει σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα δημοσιεύοντας 69 αυτόνομα κείμενα που προβάλλουν σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, ερευνητικές μελέτες και διδακτικές προτάσεις.
Τα άρθρα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα που βασανίζουν τους περισσότερους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα ποικίλα προσχολικά περιβάλλοντα, παρουσιάζοντας καινοτόμες παιδαγωγικές παρεμβάσεις και δράσεις, και προτείνοντας ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές. Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο βοηθό, συνεργάτη και σύμβουλο στα χέρια όλων των εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται στο νευραλγικό χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης (και γιατί όχι και της πρωτοβάθμιας), και να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω επιστημονική έρευνα, πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις και πειραματισμούς.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Add: - Upd: 2022-01-17 16:04:20