Νάκου, Ειρήνη
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Η μνήμη αφηγείται την πόλη : Προφορική ιστορία και μνήμη του αστικού χώρου Συγγραφέας Πλέθρον Χαρτόδετο
2015 Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση Εισαγωγή, Επιστημονική επιμέλεια , Επιμέλεια , Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2013 Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα : Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Ένωση Προφορικής Ιστορίας EPUB
2010 Μουσεία και εκπαίδευση Συγγραφέας, Πρόλογος, Επιστημονική επιμέλεια Νήσος Χαρτόδετο
2009 Μουσεία, ιστορίες και ιστορία Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο : Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση : Η μεταρρυθμυστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Μικρές ιστορίες Συγγραφέας Κέδρος Χαρτόδετο
2006 Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ταξίδια στην προϊστορική Ελλάδα Συγγραφέας Κέδρος Χαρτόδετο
2004 Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση πηγών Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2003 Ταξίδι στα αρχαία χρόνια Συγγραφέας Κέδρος Χαρτόδετο
2002 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2001 Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός : Από τη σκοπιά της θεωρίας του υλικού πολιτισμού, της μουσειολογίας και της μουσειοπαιδαγωγικής Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2000 Τα παιδιά και η ιστορία : Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2000 Ιστορία για όλους : Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της ιστορίας σε δημοτικό και γυμνάσιο Εισαγωγή Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1995 Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Συγγραφέας Dian Σκληρόδετο
1993 Η Ακρόπολη της Αθήνας Συγγραφέας Dian Σκληρόδετο
1993 Ταξίδι στην ελληνιστική εποχή Συγγραφέας Κέδρος Χαρτόδετο
1987 Μικρές ιστορίες Συγγραφέας Κέδρος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Η μνήμη αφηγείται την πόλη : Προφορική ιστορία και μνήμη του αστικού χώρου Πλέθρον Χαρτόδετο
2015 Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση Νήσος Χαρτόδετο
2013 Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα : Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ένωση Προφορικής Ιστορίας EPUB
2010 Μουσεία και εκπαίδευση Νήσος Χαρτόδετο
2009 Μουσεία, ιστορίες και ιστορία Νήσος Χαρτόδετο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο : Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2008 Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση : Η μεταρρυθμυστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2006 Μικρές ιστορίες Κέδρος Χαρτόδετο
2006 Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Ταξίδια στην προϊστορική Ελλάδα Κέδρος Χαρτόδετο
2004 Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της ιστορίας με τη χρήση πηγών Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2003 Ταξίδι στα αρχαία χρόνια Κέδρος Χαρτόδετο
2002 Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2001 Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός : Από τη σκοπιά της θεωρίας του υλικού πολιτισμού, της μουσειολογίας και της μουσειοπαιδαγωγικής Νήσος Χαρτόδετο
2000 Τα παιδιά και η ιστορία : Ιστορική σκέψη, γνώση και ερμηνεία Μεταίχμιο Χαρτόδετο
1995 Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Dian Σκληρόδετο
1993 Η Ακρόπολη της Αθήνας Dian Σκληρόδετο
1993 Ταξίδι στην ελληνιστική εποχή Κέδρος Χαρτόδετο
1987 Μικρές ιστορίες Κέδρος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση Νήσος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Ιστορία για όλους : Διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της ιστορίας σε δημοτικό και γυμνάσιο Εισαγωγή Μεταίχμιο Χαρτόδετο