Ντολιοπούλου, Έλση
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη : Γλωσσ(ολογ)ικές & παιδαγωγικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές για παιδιά προσχολικής ηλικίας Επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες Επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση : Με έμφαση στην προσχολική Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε ελληνικά νηπιαγωγεία Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2005 Περιβαλλοντική εκπαίδευση : Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται... Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2003 Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες Μετάφραση, Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2000 Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1997 Καινοτομίες στην προσχολική εκπαίδευση : Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στα προσχολικά προγράμματα Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη : Γλωσσ(ολογ)ικές & παιδαγωγικές προσεγγίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση : Με έμφαση στην προσχολική Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2005 Η εφαρμογή της μεθόδου Project σε ελληνικά νηπιαγωγεία Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2005 Περιβαλλοντική εκπαίδευση : Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται... Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2000 Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές για παιδιά προσχολικής ηλικίας Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες Πεδίο Χαρτόδετο
2003 Το ολοήμερο νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 άλλες χώρες Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Καινοτομίες στην προσχολική εκπαίδευση : Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές στα προσχολικά προγράμματα Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα