Δασκολιά, Μαρία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση : Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Μεταίχμιο PDF
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2005 Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση : Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση : Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών Μεταίχμιο PDF
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Επίκεντρο Χαρτόδετο
2005 Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση : Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα