Χρυσαφίδης, Κώστας
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Η μέθοδος project στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση Επιμέλεια Μεταίχμιο PDF
2012 Η μέθοδος project στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2011 Αρχές και προοπτικές προσχολικής εκπαίδευσης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Σελίδες στην οθόνη ή σε χαρτί Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2009 Τί άλλαξε; Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Τέχνη και διαθεματικές εφαρμογές Συγγραφέας Ωρίων Χαρτόδετο
2007 Διαπολιτισμικά αναλυτικά προγράμματα Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2006 Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Τα μικρά ψάρια είναι ευέλικτα Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Επιστημολογικές αρχές της προσχολικής αγωγής Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2003 Από τον πολίτη του έθνους στον πολίτη του κόσμου Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2003 Παιδοκεντρική διάσταση στη μάθηση Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2002 Μέθοδος Project και προσχολική εκπαίδευση Επιμέλεια Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2001 Το ολοήμερο νηπιαγωγείο Επιμέλεια Οδυσσέας Χαρτόδετο
2000 Επικοινωνία στο νηπιαγωγείο Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1984 Επιστήμη της αγωγής Μετάφραση Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Αρχές και προοπτικές προσχολικής εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Σελίδες στην οθόνη ή σε χαρτί Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2009 Τί άλλαξε; Γρηγόρη Χαρτόδετο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Τέχνη και διαθεματικές εφαρμογές Ωρίων Χαρτόδετο
2004 Επιστημολογικές αρχές της προσχολικής αγωγής Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1984 Επιστήμη της αγωγής Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Η μέθοδος project στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση Μεταίχμιο PDF
2012 Η μέθοδος project στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2010 Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2007 Διαπολιτισμικά αναλυτικά προγράμματα Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2006 Η παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας στην προσχολική εκπαίδευση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Τα μικρά ψάρια είναι ευέλικτα Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Επιστημολογικές αρχές της προσχολικής αγωγής Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2003 Από τον πολίτη του έθνους στον πολίτη του κόσμου Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2003 Παιδοκεντρική διάσταση στη μάθηση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2002 Μέθοδος Project και προσχολική εκπαίδευση Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2001 Το ολοήμερο νηπιαγωγείο Οδυσσέας Χαρτόδετο
2000 Επικοινωνία στο νηπιαγωγείο Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα