Τί άλλαξε;
Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-333-584-9
Γρηγόρη, Αθήνα, 5/2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.25 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 487 γρ, 287 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια απόπειρα καταγραφής των προβλημάτων που ανέκυψαν στα σχολεία ένα και πλέον χρόνο μετά την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Με την ευκαιρία αυτή δίνεται η δυνατότητα να σκεφτούμε ξανά κεντρικά ζητήματα των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, θετικά και αρνητικά, αποδεκτά και αμφισβητήσιμα καθώς και την υπάρχουσα ελληνική κουλτούρα εν γένει για τα αναλυτικά προγράμματα. Ίσως το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει για να συνειδητοποιηθούν καλύτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα θεμελιώδη και αυτονόητα στοιχεία όπως: Τα αναλυτικά προγράμματα δεν ταυτίζονται με τα σχολικά εγχειρίδια. Η απόσταση που χωρίζει τους σκοπούς ενός αναλυτικού προγράμματος από την υλοποίησή τους στα σχολεία είναι συχνά αστρονομική. Η πιλοτική εφαρμογή δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα για τα αναλυτικά προγράμματα. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]