Κακανά, Δόμνα - Μίκα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 παιδική χωρική αφηγηματικότητα : πόλη - παιχνίδι - εκπαίδευση Εισήγηση Επίκεντρο Χαρτόδετο
2020 Επιστήμες της Εκπαίδευσης : Ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Η Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές προοπτικές Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής εκπαίδευσης Μετάφραση, Επιμέλεια Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Σπιράλ
2016 Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν και Αναστοχάζονται : Προτάσεις υποστήριξης της πρακτικής τους άσκησης Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Η Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές προοπτικές Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση : 71 κείμενα για την αξιολόγηση Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων : Ο ρόλος του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεύτερη έκδοση Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής εκπαίδευσης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2013 Η ψυχολογία του παιδιού Επιμέλεια Vesta Χαρτόδετο
2013 Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου "Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο" : Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον Εισήγηση Ιδιωτική Έκδοση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2012 Παιδική ηλικία και Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας Συγγραφέας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2008 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση : 71 κείμενα για την αξιολόγηση Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές προοπτικές Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Συγγραφέας, Επιμέλεια Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες : Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων : Ο ρόλος του σχολικού επαγγελματικού Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης : Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Συγγραφέας Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.) Χαρτόδετο
2001 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Α - Διδακτική μεθοδολογία Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Η ανάπτυξη της γραφής στην προσχολική ηλικία : Δραστηριότητες: Από τη θεωρία στην πράξη Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1994 Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Επιστήμες της Εκπαίδευσης : Ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2018 Η Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές προοπτικές Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν και Αναστοχάζονται : Προτάσεις υποστήριξης της πρακτικής τους άσκησης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Η Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές προοπτικές Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση : 71 κείμενα για την αξιολόγηση Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων : Ο ρόλος του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεύτερη έκδοση Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2012 Παιδική ηλικία και Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες : Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές προοπτικές Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων : Ο ρόλος του σχολικού επαγγελματικού Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης : Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.) Χαρτόδετο
2001 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Α - Διδακτική μεθοδολογία Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Η ανάπτυξη της γραφής στην προσχολική ηλικία : Δραστηριότητες: Από τη θεωρία στην πράξη Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1994 Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής εκπαίδευσης Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Σπιράλ
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής εκπαίδευσης Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Σπιράλ
2013 Η ψυχολογία του παιδιού Vesta Χαρτόδετο
2008 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση : 71 κείμενα για την αξιολόγηση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Επίκεντρο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 παιδική χωρική αφηγηματικότητα : πόλη - παιχνίδι - εκπαίδευση Εισήγηση Επίκεντρο Χαρτόδετο
2013 Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου "Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο" : Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον Εισήγηση Ιδιωτική Έκδοση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)