Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες
Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-467-008-6
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 6/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.22 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 853 γρ., 465 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Το ερευνητικό πεδίο που μελετά την εκπαίδευση των μικρών παιδιών στις Φυσικές Επιστήμες αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Ο τόμος αυτός αποτελεί συλλογή είκοσι επτά εργασιών που αποτυπώνουν τις σχετικές ερευνητικές τάσεις στον ελληνικό χώρο. Φιλοδοξεί να συνεισφέρει στο διάλογο που αναπτύσσεται στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα για το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι μαθησιακές εμπειρίες στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού και να χαραχθούν συστηματικές και μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την απόκτηση κοινωνικά χρήσιμων γνώσεων για τη μετέπειτα ζωή των παιδιών. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-12-06 09:55:11