Χατζηδήμου, Δημήτρης Χ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Ανιχνεύοντας το εκπαιδευτικό τοπίο Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Οι ομάδες εργασίας των μαθητών στην εκπαίδευση Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Πρακτικές και στάσεις των δασκάλων απέναντι στη διαχείρηση της ετερογένειας των μαθητών στη σχολική τάξη Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Ηθική και εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Παιδαγωγική και εκπαίδευση Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Διπλωματικές εργασίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Διδάσκοντας φιλοσοφία σε μη φιλόσοφους Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Σχολική επίδοση και κοινωνική προέλευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Πιστοποίηση και διασφάλιση της απασχολησιμότητας των εκπαιδευτών στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Η προοπτική της συνεκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Οι ομάδες εργασίας των μαθητών στην εκπαίδευση Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Εισαγωγή στην παιδαγωγική Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Η αναβάθμιση του λυκείου και τα συστήματα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση Συγγραφέας Πλέθρον Χαρτόδετο
2010 Η δραματοποίηση ως μέθοδος διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Ο ρόλος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην ενδοσχολική επιμόρφωση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Οι κατ' οίκον εργασίες στο ελληνικό σχολείο σήμερα Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Πάω τη γραμμή μια βόλτα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Τα φύλλα εργασίας στη διδακτική πράξη Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Η ηθική διδάσκεται Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Η προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού και οι επιδράσεις της στη σχολική τάξη Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Μορφές του "άλλου" σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Ο ρόλος της εικόνας στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1950-2002) Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Οι σχολικοί σύμβουλοι κρίνουν το επιμορφωτικό τους έργο Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Σχολική αξιολόγηση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Το παιδικό παιχνίδι σε σχέση με την ψυχολογία και την παιδαγωγική Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Διδακτική μεθοδολογία και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Η μαθηματική εγγραμματοσύνη των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου και οι ενδοσχολικοί και εξωσχολικοί παράγοντες που την επηρεάζουν Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Ιστορία της προσχολικής αγωγής Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Διαθεματικές διεπιστημονικές διδασκαλίες Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Προσωκρατικοί: Περί διακοσμήσεως και κοσμιότητος Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Το ζήτημα της πειθαρχίας στην εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Διδάσκοντας την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Εισαγωγή στη θεματική της διδακτικής Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Κοινωνιολογική, γνωστική και εκπαιδευτική θεμελίωση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Λεξικό και φοιτητές Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Νέες μορφές μάθησης και ο ρόλος της τεχνολογίας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Οι Έλληνες Πόντιοι μαθητές από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην ελληνική εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Οι κατ' οίκον εργασίες μέσα από την ανίχνευση της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Παιδαγωγική του παιχνιδιού Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Η διδασκαλία μέσα από τη θεώρηση των δομικών της στοιχείων Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Η επιλογή του διευθυντή σχολικής μονάδας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Αρχαιολογία και κοινωνία Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Διευθυντής και αποτελεσματική σχολική μονάδα Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Εκπαίδευση και εξωτερική πολιτική Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Ενιαίο σχολείο και ενιαία εκπαίδευση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της Γερμανίας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Ζητήματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Η λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου στη χώρα μας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Η μέθοδος Project στην πράξη Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Η συμβολή των Ελλήνων στους εκπαιδευτικούς θεσμούς της Ρωσίας Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Θεολογικές και παιδαγωγικές απόψεις στη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Οι απογοητεύσεις των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την εκπαιδευτική διαδικασία Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική τάξη Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Πολύγλωσσα παιδιά Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Σχεδιασμοί μαθημάτων δημοτικού σχολείου Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Σχολική επίδοση και συμπεριφορά των παιδιών από μονογονεϊκές οικογένειες στο δημοτικό σχολείο Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Το σύγχρονο μουσείο στην ελληνική εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Η διαγωγή των μαθητών και οι σχολικές κυρώσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Η διδασκαλία της χημείας στο γυμνάσιο και λύκειο Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Αγγλία Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Οι εκπαιδευτικές ανισότητες στις κοινωνίες του πρώην "υπαρκτού" σοσιαλισμού Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Περί παιδαγωγικής Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Προσχολική αγωγή και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Η εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Ο θεσμός των τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων στην ελληνική επαγγελματική εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Ο ρόλος της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων στα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Το ζήτημα της εκπαίδευσης των φιλολόγων μέσα από το παράδειγμα της φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ. Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Η μέθοδος Project στη θεωρία και στην πράξη Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Η συμβολή των ΤΕΛ στην επαγγελματική-εκπαιδευτική σταδιοδρομία και αποκατάσταση των νέων Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία στην ελληνική εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Η ομαδική διδασκαλία στην εκπαίδευση Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Παιδαγωγική και εκπαίδευση Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
2000 Εισαγωγή στην παιδαγωγική Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1995 Οι κατ' οίκον εργασίες των μαθητών Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1992 Η προετοιμασία μαθήματος από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Ανιχνεύοντας το εκπαιδευτικό τοπίο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στη Θεματική της Διδακτικής Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Οι ομάδες εργασίας των μαθητών στην εκπαίδευση Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Παιδαγωγική και εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Οι ομάδες εργασίας των μαθητών στην εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Εισαγωγή στην παιδαγωγική Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Η αναβάθμιση του λυκείου και τα συστήματα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση Πλέθρον Χαρτόδετο
2010 Οι κατ' οίκον εργασίες στο ελληνικό σχολείο σήμερα Γρηγόρη Χαρτόδετο
2007 Οι κατ' οίκον εργασίες μέσα από την ανίχνευση της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Εισαγωγή στη θεματική της διδακτικής Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2000 Εισαγωγή στην παιδαγωγική Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1999 Προετοιμασία και σχέδιο μαθήματος Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1997 Η μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1995 Οι κατ' οίκον εργασίες των μαθητών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
1992 Η προετοιμασία μαθήματος από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Πρακτικές και στάσεις των δασκάλων απέναντι στη διαχείρηση της ετερογένειας των μαθητών στη σχολική τάξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Ηθική και εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Παιδαγωγική και εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Διπλωματικές εργασίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Η επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης στην Ελλάδα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Διδάσκοντας φιλοσοφία σε μη φιλόσοφους Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Σχολική επίδοση και κοινωνική προέλευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Πιστοποίηση και διασφάλιση της απασχολησιμότητας των εκπαιδευτών στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2012 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2011 Η προοπτική της συνεκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Εισαγωγή στην παιδαγωγική Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Η δραματοποίηση ως μέθοδος διδασκαλίας στο σύγχρονο σχολείο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Ο ρόλος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην ενδοσχολική επιμόρφωση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Πάω τη γραμμή μια βόλτα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Τα φύλλα εργασίας στη διδακτική πράξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Το ολοήμερο δημοτικό σχολείο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Η ηθική διδάσκεται Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Η προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού και οι επιδράσεις της στη σχολική τάξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Μορφές του "άλλου" σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Ο ρόλος της εικόνας στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1950-2002) Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Οι σχολικοί σύμβουλοι κρίνουν το επιμορφωτικό τους έργο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Σχολική αξιολόγηση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2009 Το παιδικό παιχνίδι σε σχέση με την ψυχολογία και την παιδαγωγική Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Διδακτική μεθοδολογία και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Η μαθηματική εγγραμματοσύνη των αποφοίτων του δημοτικού σχολείου και οι ενδοσχολικοί και εξωσχολικοί παράγοντες που την επηρεάζουν Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Προσωκρατικοί: Περί διακοσμήσεως και κοσμιότητος Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Ιστορία της προσχολικής αγωγής Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Το ζήτημα της πειθαρχίας στην εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Διαθεματικές διεπιστημονικές διδασκαλίες Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Το λεξικό στη διδακτική πράξη και στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Διδάσκοντας την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές γυμνασίου με μαθησιακές δυσκολίες Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Εισαγωγή στη θεματική της διδακτικής Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Η διδασκαλία μέσα από τη θεώρηση των δομικών της στοιχείων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Κοινωνιολογική, γνωστική και εκπαιδευτική θεμελίωση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Λεξικό και φοιτητές Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Νέες μορφές μάθησης και ο ρόλος της τεχνολογίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Οι Έλληνες Πόντιοι μαθητές από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στην ελληνική εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Οι κατ' οίκον εργασίες μέσα από την ανίχνευση της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Παιδαγωγική του παιχνιδιού Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Η επιλογή του διευθυντή σχολικής μονάδας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2006 Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Αρχαιολογία και κοινωνία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Διευθυντής και αποτελεσματική σχολική μονάδα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Εκπαίδευση και εξωτερική πολιτική Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Ενιαίο σχολείο και ενιαία εκπαίδευση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της Γερμανίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Ζητήματα αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Η λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου στη χώρα μας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Η μέθοδος Project στην πράξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Η συμβολή των Ελλήνων στους εκπαιδευτικούς θεσμούς της Ρωσίας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Θεολογικές και παιδαγωγικές απόψεις στη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Οι απογοητεύσεις των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την εκπαιδευτική διαδικασία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική τάξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Πολύγλωσσα παιδιά Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Σχεδιασμοί μαθημάτων δημοτικού σχολείου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Σχολική επίδοση και συμπεριφορά των παιδιών από μονογονεϊκές οικογένειες στο δημοτικό σχολείο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Το σύγχρονο μουσείο στην ελληνική εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Η διαγωγή των μαθητών και οι σχολικές κυρώσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Η διδασκαλία της χημείας στο γυμνάσιο και λύκειο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Αγγλία Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Οι εκπαιδευτικές ανισότητες στις κοινωνίες του πρώην "υπαρκτού" σοσιαλισμού Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Περί παιδαγωγικής Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Προσχολική αγωγή και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2004 Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Η εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Ο θεσμός των τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων στην ελληνική επαγγελματική εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Ο ρόλος της μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Τα ΠΕΚ ως φορείς θεσμοθετημένης επιμόρφωσης και η συμβολή τους στη διδακτική πράξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων στα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2003 Το ζήτημα της εκπαίδευσης των φιλολόγων μέσα από το παράδειγμα της φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ. Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Η μέθοδος Project στη θεωρία και στην πράξη Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Η συμβολή των ΤΕΛ στην επαγγελματική-εκπαιδευτική σταδιοδρομία και αποκατάσταση των νέων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Τα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία στην ελληνική εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Η ομαδική διδασκαλία στην εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2001 Παιδαγωγική και εκπαίδευση Κυριακίδη Αφοί Δερματόδετο
2000 Εισαγωγή στην παιδαγωγική Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα