Δεσλή, Δέσποινα
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Η διδασκαλία των μαθηματικών σε κωφά παιδιά Επιμέλεια Επίκεντρο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες : Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2007 Τα παιδιά κάνουν μαθηματικά Επιμέλεια Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η γνωστική ψυχολογία σήμερα : Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης: Πρακτικά συνεδρίου Επιμέλεια Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Επίκεντρο Χαρτόδετο
2008 Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις φυσικές επιστήμες : Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Η διδασκαλία των μαθηματικών σε κωφά παιδιά Επίκεντρο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2007 Τα παιδιά κάνουν μαθηματικά Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Η γνωστική ψυχολογία σήμερα : Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης: Πρακτικά συνεδρίου Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα