Φλογαΐτη, Ευγενία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης : Εφαρμογές στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2020 Επιστήμες της Εκπαίδευσης : Ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Περιβάλλον, εκπαίδευση, γεωγραφία : Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Απόστολο Κατσίκη Επιστημονική επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Περιβαλλοντική εκπαίδευση : Ερευνητικές εργασίες στην Ελλάδα Επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη Συγγραφέας, Επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Περιβαλλοντική εκπαίδευση Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Περιβαλλοντική ηθική : Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή Συγγραφέας Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2009 Περιβαλλοντική ηθική : Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή Συγγραφέας Ατραπός Σκληρόδετο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2007 Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη : Προβληματισμοί, τάσεις και προτάσεις Συγγραφέας Νήσος Χαρτόδετο
2006 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Ο κόσμος της θάλασσας : Διαθεματική προσέγγιση: Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές και σχέδια εργασίας Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Το ενεργειακό ζήτημα : Φύλλα εργασίας φάκελοι πληροφόρησης και ενημέρωσης: Εκπαιδευτικό υλικό για το γυμνάσιο και το λύκειο Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Σπιράλ
1999 Το ενεργειακό ζήτημα : Το εκπαιδευτικό υλικό και η χρήση του:Εκπαιδευτικό υλικό για το γυμνάσιο και το λύκειο Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1999 Το ενεργειακό ζήτημα : Προσεγγίσεις και διαστάσεις: Εκπαιδευτικό υλικό για το γυμνάσιο και το λύκειο Επιμέλεια Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1998 Περιβαλλοντική εκπαίδευση Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης : Εφαρμογές στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Πεδίο Χαρτόδετο
2020 Επιστήμες της Εκπαίδευσης : Ένα δυναμικό διεπιστημονικό πεδίο Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Περιβάλλον, εκπαίδευση, γεωγραφία : Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Απόστολο Κατσίκη Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Περιβαλλοντική εκπαίδευση Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Περιβαλλοντική ηθική : Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή Διάδραση Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Πεδίο Χαρτόδετο
2009 Περιβαλλοντική ηθική : Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή Ατραπός Σκληρόδετο
2008 Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα : Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές Επίκεντρο Χαρτόδετο
2007 Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη : Προβληματισμοί, τάσεις και προτάσεις Νήσος Χαρτόδετο
2006 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Ο κόσμος της θάλασσας : Διαθεματική προσέγγιση: Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές και σχέδια εργασίας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Το ενεργειακό ζήτημα : Φύλλα εργασίας φάκελοι πληροφόρησης και ενημέρωσης: Εκπαιδευτικό υλικό για το γυμνάσιο και το λύκειο Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Σπιράλ
1998 Περιβαλλοντική εκπαίδευση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Περιβαλλοντική εκπαίδευση : Ερευνητικές εργασίες στην Ελλάδα Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία Πεδίο Χαρτόδετο
1999 Το ενεργειακό ζήτημα : Το εκπαιδευτικό υλικό και η χρήση του:Εκπαιδευτικό υλικό για το γυμνάσιο και το λύκειο Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1999 Το ενεργειακό ζήτημα : Προσεγγίσεις και διαστάσεις: Εκπαιδευτικό υλικό για το γυμνάσιο και το λύκειο Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα