Τσομπάνογλου, Γεώργιος Ο.
Tsobanoglou, George
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Η Ανάδυση της Ανθρωποκεντρικής Κοινότητας: Κεντρικός στόχος των δεικτών βιώσιμης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης (SDGs) στην Ευρώπη 2030 Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Άδετο
2019 Αμοιβαιότητα : Συγκροτώντας την Αυτάρκεια της Κοινωνικής Οικονομίας Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονα κείμενα Κοινωνικών Επιστημών και Γεωγραφίας : Θεωρία και πολιτικές Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση PDF
2018 Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη : θεωρία, πολιτικές και μελέτες περίπτωσης Συγγραφέας Ιδιωτική Έκδοση PDF
2016 Χωρική και Τοπική Κοινωνικό-Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία, Μέθοδοι, Πολιτικές Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Άδηλη Κοινωνία Συγγραφέας Γόρδιος Χαρτόδετο
2014 The social impacts of the Eurozone Debt Crisis Επιστημονική επιμέλεια Γόρδιος Χαρτόδετο
2013 Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2013 Συμπράξεις εργασίας στην Ιρλανδία Επιστημονική επιμέλεια Γόρδιος Χαρτόδετο
2011 Η ύστερη εργασιακή διαδικασία και οι μετασχηματισμοί της Συγγραφέας Γόρδιος Χαρτόδετο
2011 Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2008 Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας : Ο δρόμος της βιώσιμης απασχόλησης σε μια Ευρώπη ενεργών πολιτών Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Θέματα κοινωνικής πολιτικής και πεδία εφαρμογής Συγγραφέας University Studio Press Χαρτόδετο
2007 Κοινωνική ανάπτυξη και κοινοτική συνοχή : Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις Συγγραφέας, Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης : Εργαστήριο κοινωνιολογίας της εργασίας και των επαγγελμάτων - ΕΡΓΑΞΙΑ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Μυτιλήνη Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Τεχνολογική, κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη : Καινοτομικές δραστηριότητες και απασχόληση στην Ευρώπη Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Κράτος, κοινωνία πολιτών και εργαξία : Προσεγγίσεις στην αρχή της κυβερνητικότητας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Οικονομία και πολιτική στην σύγχρονη Ελλάδα Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2003 Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2021 Η Ανάδυση της Ανθρωποκεντρικής Κοινότητας: Κεντρικός στόχος των δεικτών βιώσιμης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης (SDGs) στην Ευρώπη 2030 Σταμούλη Α.Ε. Άδετο
2019 Αμοιβαιότητα : Συγκροτώντας την Αυτάρκεια της Κοινωνικής Οικονομίας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2019 Σύγχρονα κείμενα Κοινωνικών Επιστημών και Γεωγραφίας : Θεωρία και πολιτικές Ιδιωτική Έκδοση PDF
2018 Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη : θεωρία, πολιτικές και μελέτες περίπτωσης Ιδιωτική Έκδοση PDF
2016 Χωρική και Τοπική Κοινωνικό-Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία, Μέθοδοι, Πολιτικές Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Άδηλη Κοινωνία Γόρδιος Χαρτόδετο
2013 Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2011 Η ύστερη εργασιακή διαδικασία και οι μετασχηματισμοί της Γόρδιος Χαρτόδετο
2011 Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα Διόνικος Χαρτόδετο
2008 Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας : Ο δρόμος της βιώσιμης απασχόλησης σε μια Ευρώπη ενεργών πολιτών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Θέματα κοινωνικής πολιτικής και πεδία εφαρμογής University Studio Press Χαρτόδετο
2007 Κοινωνική ανάπτυξη και κοινοτική συνοχή : Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Τεχνολογική, κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη : Καινοτομικές δραστηριότητες και απασχόληση στην Ευρώπη Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Κράτος, κοινωνία πολιτών και εργαξία : Προσεγγίσεις στην αρχή της κυβερνητικότητας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2004 Οικονομία και πολιτική στην σύγχρονη Ελλάδα Διόνικος Χαρτόδετο
2003 Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Αμοιβαιότητα : Συγκροτώντας την Αυτάρκεια της Κοινωνικής Οικονομίας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2014 The social impacts of the Eurozone Debt Crisis Γόρδιος Χαρτόδετο
2013 Συμπράξεις εργασίας στην Ιρλανδία Γόρδιος Χαρτόδετο
2008 Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας : Ο δρόμος της βιώσιμης απασχόλησης σε μια Ευρώπη ενεργών πολιτών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Κοινωνική ανάπτυξη και κοινοτική συνοχή : Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης : Εργαστήριο κοινωνιολογίας της εργασίας και των επαγγελμάτων - ΕΡΓΑΞΙΑ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Μυτιλήνη Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα