Οι κοινωνικές επιστήμες και η υφιστάμενη κρίση
Social Sciences and the Current Crisis
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2914-1
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 9/2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 31.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 748 γρ., 557 σελ.
Περιγραφή

Η σειρά `Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες: Θεωρία και Πράξη`, που διευθύνει ο καθηγητής Β. Φίλιας, εγκαινιάζεται από τις εκδόσεις Παπαζήση με τον τριπλό στόχο:
- Να δοθούν από κάθε κοινωνική επιστήμη επιλεγμένα κείμενα (Readers), που θα καλύπτουν με πληρότητα τη σχετική επιστημονική θεματική στη βάση της παγκόσμιας βιβλιογραφίας.
- Nα εκδοθούν στα ελληνικά βασικά επιστημονικά έργα από κάθε κλάδο των κοινωνικών επιστημών, που η έλλειψή τους δημιουργεί σοβαρά κενά και επιτρέπει μονομερείς και παραπλανητικές επιστημονικές προσεγγίσεις.
- Να κυκλοφορήσουν σοβαρές ερευνητικές εργασίες μονογραφικού χαρακτήρα, κυρίως νεώτερων επιστημόνων, που παραμένουν άγνωστες ή (και) αντιμετωπίζουν τη συνομωσία της σιωπής, διότι δεν εντάσσονται σε κάποια κατεστημένη λογική και `από καθέδρας` καθιερωμένες απόψεις.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Δημοσθένης Δασκαλάκης
Πρόλογος
Δημοσθένης Δασκαλάκης
Εισαγωγή: Από τον 'θρίαμβο του καπιταλισμού' στη νέα 'εποχή των άκρων'
Ιωάννης Κουκιάδης
Οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Υφιστάμενη Κρίση
Βασίλης Φίλιας
Οι Κοινωνικές Επιστήμες και η Υφιστάμενη Κρίση
Gyorgy Szell
Social Sciences and the Current Crisis
Δημοσθένης Δασκαλάκης
Η Κρίση και οι Εργασιακές Σχέσεις
Δημοσθένης Δασκαλάκης
Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Ελλάδα μετά το Μνημόνιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Dimosthenis Daskalakis
Industrial Relations in Greece after the Memorandum was signed with the European Union (EU) and the International Monetary Fund (IMF)
Ανδρέας Ν. Λύτρας
Η Μισθωτή Εργασία στο Σύγχρονο Κόσμο. Πραγματικότητες και Προοπτικές
Γεώργιος Ο. Τσομπάνογλου
Προβλήματα διακυβέρνησης στην απασχόληση και την κοινωνική οικονομία: ζητήματα και προοπτικές
Μιχαήλ Γ. Μερακλής
Λαϊκή πολιτισμική παράδοση. Μια πρόταση για τον προσδιορισμό της
Μενέλαος Γκίβαλος
Κράτος - Έθνος, Συλλογικές και Ατομικές Ταυτότητες στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης
Vasso Artinopoulou
From Punishment to Restoration: Key Issues for Juvenile Delinquency in Greece
Βίκυ Πάτσιου
Όψεις της παιδικής ηλικίας: από την καταγραφή στην αναπαράσταση
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Παιδί και Παιδικότητα στο Βυζάντιο
Χαράλαμπος Μπαμπούνης
Παιδική ηλικία και Ιστορία
Θωμάς Μπάμπαλης
Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας των μονογονεϊκών οικογενειών και των παιδιών τους στην Ελλάδα
Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης
Μορφές σχεδιασμού και οργάνωσης συνεργατικής - ερευνητικής εργασίας (project) στο πλαίσιο διδακτικών προσεγγίσεων της τοπικής ιστορίας στο Γυμνάσιο
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης
Η Λαογραφική Βιβλιογραφική Έρευνα στην Ελλάδα
Ρέα Κακάμπουρα
Προϋποθέσεις και προβληματισμοί για μια δευτερογενή ανάλυση αφηγήσεων ζωής
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-01-31 14:39:58