Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7093-84-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.07 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 760 γρ., 357 σελ.
Περιγραφή

Η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση επανέθεσε προς εξέταση θεμελιώδη ερωτήματα που κατέχουν κεντρική θέση στις κοινωνικές επιστήμες. Καθώς η Κοινωνιολογία διεθνοποιείται, αλλάζουν οι τρόποι και οι προβληματισμοί για την προσέγγιση των κοινωνικών φαινομένων. Η βασική μονάδα ανάλυσης της κοινωνικής δράσης που ήταν έως τώρα το έθνος-κράτος αμφισβητείται και οι μέθοδοι καθώς και τα αναλυτικά σχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των κοινωνικών μετασχηματισμών πρέπει να ανασχεδιαστούν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Στο βιβλίο παρουσιάζονται διάφορες απόψεις για τη συγκρότηση ενός νέου κοινωνιολογικού λόγου που θέτει ως πρωταρχικό στόχο να κατανοήσει και να αναλύσει την αναδυόμενη παγκόσμια πυκνότητα των κοινωνικών δικτυώσεων και σχέσεων. Οι μελέτες που περιέχονται στον ανά χείρας τόμο αναφέρονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Θεωρητικές προσεγγίσεις των επιδράσεων της παγκοσμιοποίησης στις σύγχρονες κοινωνίες. Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκή πολιτική. Αναδιατάξεις των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών. Η σημασία και οι επιδράσεις των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Goran Therborn
Η παγκόσμια κοινωνική δυναμική και η παγκόσμια στροφή της Κοινωνιολογίας
John Scott
Πραγματισμός, πολυπλοκότητα, δομή: Αναζητώντας το οντολογικό βάθος
Pierre Bouvier
Κοινωνιο-ανθρωπολογική προσέγγιση των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης
Μάγδα Κ. Ψαρρού
Σύγχρονες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις για την κοινωνική οργάνωση, την πολιτισμική συμπεριφορά και την κοινωνική μεταβολή
Θανάσης Αλεξίου
Το εργασιακό ήθος του 'Μεταφορντισμού'.
II. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σπύρος Σακελλαρόπουλος
Η σημασία και ο ρόλος των υπερεθνικών οργανισμών στη σύγχρονη εποχή. Η ειδική περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γεώργιος Μ. Κορρές, Γεώργιος Τσομπάνογλου
Κοινωνική πολιτική και συνοχή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επισκόπηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων
Μαρία Στρατηγάκη
Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπτώσεις και αντιφάσεις στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης
III. ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
Μωυσής Α. Μπουντουρίδης
Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και πολιτική της επιστήμης
Ιωάννης Τσελεκίδης, Απόστολος Ραφαηλίδης, Ηλίας Μακρής, Νικόλαος Βερναρδάκης
Παγκοσμιοποίηση, τεχνολογικές ροές και απασχόληση
Θεόδωρος Οικονόμου
Συζητώντας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το παράδειγμα του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου
Κωνσταντίνα Ν. Σπηλιωτοπούλου
Αναζητώντας την παιδική εργασία στην Ευρώπη: Πρώτα συμπεράσματα και αποσαφηνίσεις
Γιάννης Πανούσης
Το περιθώριο σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης
Όλγα Τσακηρίδη
Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός στον αιώνα της παγκοσμιοποίησης
IV. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ρόη Παναγιωτοπούλου
Οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στον κλάδο των ΜΜΕ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Χριστιάνα (Χρυσούλα) Κωνσταντοπούλου
Κοινωνικά γεγονότα, ειδήσεις και 'reality shows': Η μεταμοντέρνα κοινωνική ανάλυση και το τέλος της Κοινωνιολογίας
Γιάννης Καμαριανός
Εκπαίδευση και ΜΜΕ: Κοινές οργανωτικές λογικές και ο ρόλος τους στην κοινωνική ρύθμιση
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00