Κορρές, Γεώργιος Μ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Σύγχρονα κείμενα Κοινωνικών Επιστημών και Γεωγραφίας : Θεωρία και πολιτικές Επιστημονική επιμέλεια Ιδιωτική Έκδοση PDF
2019 Σύγχρονες έρευνες παιδοψυχολογίας : θεωρία και πρακτικές Επιστημονική επιμέλεια Ιδιωτική Έκδοση PDF
2018 Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη : θεωρία, πολιτικές και μελέτες περίπτωσης Επιστημονική επιμέλεια Ιδιωτική Έκδοση PDF
2017 Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Συγγραφέας Unibooks Χαρτόδετο
2016 Χωρική και Τοπική Κοινωνικό-Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία, Μέθοδοι, Πολιτικές Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη Συγγραφέας Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) PDF
2011 Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2011 Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Παύλο Λουκάκη Συγγραφέας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαρτόδετο
2010 Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Η εκπαίδευση και η έρευνα στη διοίκηση και τα οικονομικά της υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό : Πρακτικά συμποσίου: Καλαμάτα 16-17 Μαΐου 2008 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Οικονομική των επιχειρήσεων : Θεωρία, εφαρμογές, ασκήσεις Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2008 Περιβάλλον και θαλάσσιες μεταφορές : Σε αναζήτηση μιας βιώσιμης προσέγγισης: Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για τις θαλάσσιες μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2007 Κοινωνική ανάπτυξη και κοινοτική συνοχή : Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης : Μακροοικονομική ανάλυση και εφαρμογές Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2005 Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης : Εργαστήριο κοινωνιολογίας της εργασίας και των επαγγελμάτων - ΕΡΓΑΞΙΑ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Μυτιλήνη Επιστημονική επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Τεχνολογική, κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη : Καινοτομικές δραστηριότητες και απασχόληση στην Ευρώπη Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Οικονομία και πολιτική στην σύγχρονη Ελλάδα Συγγραφέας Διόνικος Χαρτόδετο
2003 Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Ελληνική οικονομία : Οικονομική πολιτική και ανάλυση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Τουριστική ανάπτυξη : Αρχές, διαδικασίες και πολιτικές Επιστημονική επιμέλεια Έλλην Χαρτόδετο
1999 Συνεργατισμός και οικονομική ανάπτυξη Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
1999 Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση παραγωγής Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
1998 Ελληνική οικονομία : Οικονομική πολιτική και ανάλυση των βασικών μεγεθών Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
1998 Μεθοδολογική προσέγγιση των συναρτήσεων παραγωγής : Τεχνολογική μεταβολή, παραγωγικότητα και οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών Μετάφραση, Επιμέλεια Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Σύγχρονα κείμενα Κοινωνικών Επιστημών και Γεωγραφίας : Θεωρία και πολιτικές Ιδιωτική Έκδοση PDF
2019 Σύγχρονες έρευνες παιδοψυχολογίας : θεωρία και πρακτικές Ιδιωτική Έκδοση PDF
2018 Χωρικός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη : θεωρία, πολιτικές και μελέτες περίπτωσης Ιδιωτική Έκδοση PDF
2017 Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Unibooks Χαρτόδετο
2016 Χωρική και Τοπική Κοινωνικό-Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία, Μέθοδοι, Πολιτικές Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) PDF
2011 Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα Διόνικος Χαρτόδετο
2011 Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Παύλο Λουκάκη Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Χαρτόδετο
2010 Οικονομική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Η εκπαίδευση και η έρευνα στη διοίκηση και τα οικονομικά της υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό : Πρακτικά συμποσίου: Καλαμάτα 16-17 Μαΐου 2008 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Οικονομική των επιχειρήσεων : Θεωρία, εφαρμογές, ασκήσεις Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2007 Κοινωνική ανάπτυξη και κοινοτική συνοχή : Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2006 Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης : Μακροοικονομική ανάλυση και εφαρμογές Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2005 Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης : Εργαστήριο κοινωνιολογίας της εργασίας και των επαγγελμάτων - ΕΡΓΑΞΙΑ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Μυτιλήνη Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Τεχνολογική, κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη : Καινοτομικές δραστηριότητες και απασχόληση στην Ευρώπη Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2004 Οικονομία και πολιτική στην σύγχρονη Ελλάδα Διόνικος Χαρτόδετο
2003 Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Ελληνική οικονομία : Οικονομική πολιτική και ανάλυση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Τουριστική ανάπτυξη : Αρχές, διαδικασίες και πολιτικές Έλλην Χαρτόδετο
1999 Συνεργατισμός και οικονομική ανάπτυξη Έλλην Χαρτόδετο
1999 Χρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση παραγωγής Έλλην Χαρτόδετο
1998 Ελληνική οικονομία : Οικονομική πολιτική και ανάλυση των βασικών μεγεθών Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Μεθοδολογική προσέγγιση των συναρτήσεων παραγωγής : Τεχνολογική μεταβολή, παραγωγικότητα και οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Μεθοδολογική προσέγγιση των συναρτήσεων παραγωγής : Τεχνολογική μεταβολή, παραγωγικότητα και οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Περιβάλλον και θαλάσσιες μεταφορές : Σε αναζήτηση μιας βιώσιμης προσέγγισης: Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για τις θαλάσσιες μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο