Αλεξίου, Θανάσης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Από τη βιοπολιτική στην πολιτική οικονομία της κοινωνικής αναπαραγωγής Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Κοινωνικές τάξεις, κοινωνικές ανισότητες και συνθήκες ζωής Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Κοινωνικές τάξεις, κοινωνικές ανισότητες και συνθήκες ζωής Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Κοινωνική πολιτική, αποκλεισμένες ομάδες και ταξική δομή Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση : Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου των κοινωνικών επιστημών Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2005 Το μέλλον της εργασίας : Σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2004 Traditional Inns in Greece : Alternative Forms of Tourism Φωτογράφος, Επιμέλεια κειμένου Vertical Χαρτόδετο
2004 Traditionelle pensionen in Griechenland : Auch für Hochste Ansprüche: Alternative Toursimus, Formen Φωτογράφος, Επιμέλεια κειμένου Vertical Χαρτόδετο
2003 Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2002 Εργασία, εκπαίδευση και κοινωνικές τάξεις : Το ιστορικο-θεωρητικό πλαίσιο Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Β - Ψυχολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Ο αγροτικός τομέας της Κρήτης: Προβλήματα και προοπτικές Συγγραφέας Πολυτεχνείο Κρήτης Χαρτόδετο
1998 Περιθωριοποίηση και ενσωμάτωση : Η κοινωνική πολιτική ως μηχανισμός ελέγχου και κοινωνικής πειθάρχησης Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Από τη βιοπολιτική στην πολιτική οικονομία της κοινωνικής αναπαραγωγής Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Κοινωνικές τάξεις, κοινωνικές ανισότητες και συνθήκες ζωής Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Κοινωνικές τάξεις, κοινωνικές ανισότητες και συνθήκες ζωής Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2009 Κοινωνική πολιτική, αποκλεισμένες ομάδες και ταξική δομή Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση : Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2007 Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου των κοινωνικών επιστημών Κριτική Χαρτόδετο
2005 Το μέλλον της εργασίας : Σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2003 Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2002 Εργασία, εκπαίδευση και κοινωνικές τάξεις : Το ιστορικο-θεωρητικό πλαίσιο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Β - Ψυχολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Ο αγροτικός τομέας της Κρήτης: Προβλήματα και προοπτικές Πολυτεχνείο Κρήτης Χαρτόδετο
1998 Περιθωριοποίηση και ενσωμάτωση : Η κοινωνική πολιτική ως μηχανισμός ελέγχου και κοινωνικής πειθάρχησης Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Traditional Inns in Greece : Alternative Forms of Tourism Vertical Χαρτόδετο
2004 Traditionelle pensionen in Griechenland : Auch für Hochste Ansprüche: Alternative Toursimus, Formen Vertical Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2004 Traditional Inns in Greece : Alternative Forms of Tourism Vertical Χαρτόδετο
2004 Traditionelle pensionen in Griechenland : Auch für Hochste Ansprüche: Alternative Toursimus, Formen Vertical Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα