Ψαρρού, Μάγδα Κ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Επιστημονική έρευνα : Θεωρία και εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Παγκοσμιοποίηση και αγροτική ανάπτυξη Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2001 Επιστημονική έρευνα : Θεωρία και εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Παγκοσμιοποίηση και αγροτική ανάπτυξη Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα