Παγκοσμιοποίηση και αγροτική ανάπτυξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7643-89-6
Τυπωθήτω, Αθήνα, 2/1999
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 251 σελ.
Περιγραφή

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου γίνεται αναφορά στη γενική εικόνα της σχέσης ανάπτυξης - υπανάπτυξης στο πλαίσιο της διεθνοποίησης καθώς και σε ορισμένες όψεις της εθνικής υπανάπτυξης στο διεθνές περιβάλλον. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για να εξηγηθούν τα φαινόμενα τα οποία αφορούν τον γεωργικό τομέα στις εθνικές και διεθνείς του διαστάσεις. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι ιδιομορφίες του αγροτικού τομέα περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της διεθνοποίησης στη γεωργία και τη γεωργική πολιτική της Ε.Ε.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Διαδικασίες κοινωνικής μεταλλαγής
Λειτουργίες υπανάπτυξης
Αγροτική παραγωγή και καπιταλιστική αγορά
Μορφές οργάνωσης εργασίας στην αγροτική κοινωνία
Κοινωνική στρωμάτωση
Επιπτώσεις της διεθνοποίησης στην γεωργία. Το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παράρτημα Πινάκων
Βιβλιογραφία
Ευρετήρια

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00