Πακτίτης, Σπύρος Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Τεχνολογία Επικοινωνιών και Δικτύων Επιστημονική επιμέλεια Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2018 Ψηφιακή Τεχνολογία. Μικροεπεξεργαστές και Αυτοματισμοί Επιστημονική επιμέλεια Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2015 Ηλεκτρονικά Στοιχεία. Σχεδίαση & Τεχνολογία Εξαρτημάτων. Μετάφραση Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2013 Αναλογικά Σήματα & Συστήματα Μετάφραση Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Συστήματα αυτόματου ελέγχου Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
2011 Ηλεκτρονικά ισχύος Μετάφραση Ίων Χαρτόδετο
2010 Ψηφιακή ανάλυση σήματος Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια Ίων Σκληρόδετο
2008 Αναλογικά φίλτρα Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2008 Εισαγωγή στη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2007 Στοιχεία τεχνολογίας Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
2006 Γραμμές Μεταφοράς Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2005 Τελεστικοί ενισχυτές και γραμμικά ολοκληρωμένα κυκλώματα Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2004 Γενικά ηλεκτρονικά Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Ανάλυση κυκλωμάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Βιομηχανικά ηλεκτρονικά ισχύος Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
2003 Εργαστηριακές ασκήσεις στα ηλεκτρονικά ΙΙΙ Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Εφαρμογές στην ανάλυση κυκλωμάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Συστήματα αυτόματου ελέγχου Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Τυπολόγιο της ανάλυσης κυκλωμάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Τυπολόγιο φίλτρων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2002 Φίλτρα Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2000 Video Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
2000 Σχεδιασμός ηλεκτρονικών κυκλωμάτων Μετάφραση Ίων Χαρτόδετο
1999 Basic Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1999 Αναλογικά ηλεκτρονικά Μετάφραση Ίων Χαρτόδετο
1999 Γενικά ηλεκτρονικά Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1999 Εργαστηριακές ασκήσεις στα ηλεκτρονικά ΙΙΙ Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1999 Κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος Μετάφραση Ίων Χαρτόδετο
1999 Προβλήματα αυτόματου ελέγχου Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
1998 Γραμμές μεταφοράς Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Ηλεκτρονικές μετρήσεις Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Ταλαντωτές. Γραμμικοί, μη γραμμικοί Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Φίλτρα Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1996 Ηλεκτρικές μετρήσεις Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1996 Τεχνολογία επικοινωνιών Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1995 Εργαστηριακές ασκήσεις φίλτρων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1995 Ηλεκτρονικά όργανα και μετρήσεις Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1995 Τυπολόγιο φίλτρων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1993 Τυπολόγιο γραμμών μεταφοράς Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1992 Θεωρία κυκλωμάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1991 Συστήματα αυτόματου ελέγχου Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1990 Τεχνική των παλμών και μικροεπεξεργαστές Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1989 Αναλογικοί υπολογιστές Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1989 Αξιοπιστία ηλεκτρονικών συστημάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1986 Διαγράμματα ροής Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1986 Εισαγωγή στη basic Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
Βιομηχανικά ηλεκτρονικά ισχύος Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Τεχνολογία Επικοινωνιών και Δικτύων Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2018 Ψηφιακή Τεχνολογία. Μικροεπεξεργαστές και Αυτοματισμοί Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Συστήματα αυτόματου ελέγχου Ίων Χαρτόδετο
2010 Ψηφιακή ανάλυση σήματος Ίων Σκληρόδετο
2008 Αναλογικά φίλτρα Ίων Χαρτόδετο
2008 Εισαγωγή στη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Ίων Χαρτόδετο
2007 Στοιχεία τεχνολογίας Ίων Χαρτόδετο
2006 Γραμμές Μεταφοράς Ίων Χαρτόδετο
2005 Τελεστικοί ενισχυτές και γραμμικά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ίων Χαρτόδετο
2004 Γενικά ηλεκτρονικά Ίων Χαρτόδετο
2003 Ανάλυση κυκλωμάτων Ίων Χαρτόδετο
2003 Βιομηχανικά ηλεκτρονικά ισχύος Ίων Χαρτόδετο
2003 Εργαστηριακές ασκήσεις στα ηλεκτρονικά ΙΙΙ Ίων Χαρτόδετο
2003 Εφαρμογές στην ανάλυση κυκλωμάτων Ίων Χαρτόδετο
2003 Συστήματα αυτόματου ελέγχου Ίων Χαρτόδετο
2003 Τυπολόγιο της ανάλυσης κυκλωμάτων Ίων Χαρτόδετο
2003 Τυπολόγιο φίλτρων Ίων Χαρτόδετο
2002 Φίλτρα Ίων Χαρτόδετο
2000 Video Ίων Χαρτόδετο
1999 Basic Ίων Χαρτόδετο
1999 Γενικά ηλεκτρονικά Ίων Χαρτόδετο
1999 Εργαστηριακές ασκήσεις στα ηλεκτρονικά ΙΙΙ Ίων Χαρτόδετο
1999 Προβλήματα αυτόματου ελέγχου Ίων Χαρτόδετο
1998 Γραμμές μεταφοράς Ίων Χαρτόδετο
1998 Ηλεκτρονικές μετρήσεις Ίων Χαρτόδετο
1998 Ταλαντωτές. Γραμμικοί, μη γραμμικοί Ίων Χαρτόδετο
1998 Φίλτρα Ίων Χαρτόδετο
1996 Ηλεκτρικές μετρήσεις Ίων Χαρτόδετο
1996 Τεχνολογία επικοινωνιών Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1995 Εργαστηριακές ασκήσεις φίλτρων Ίων Χαρτόδετο
1995 Ηλεκτρονικά όργανα και μετρήσεις Ίων Χαρτόδετο
1995 Τυπολόγιο φίλτρων Ίων Χαρτόδετο
1993 Τυπολόγιο γραμμών μεταφοράς Ίων Χαρτόδετο
1992 Θεωρία κυκλωμάτων Ίων Χαρτόδετο
1991 Συστήματα αυτόματου ελέγχου Ίων Χαρτόδετο
1990 Τεχνική των παλμών και μικροεπεξεργαστές Ίων Χαρτόδετο
1989 Αναλογικοί υπολογιστές Ίων Χαρτόδετο
1989 Αξιοπιστία ηλεκτρονικών συστημάτων Ίων Χαρτόδετο
1986 Διαγράμματα ροής Ίων Χαρτόδετο
1986 Εισαγωγή στη basic Ίων Χαρτόδετο
Βιομηχανικά ηλεκτρονικά ισχύος Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Ηλεκτρονικά Στοιχεία. Σχεδίαση & Τεχνολογία Εξαρτημάτων. Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2013 Αναλογικά Σήματα & Συστήματα Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Ηλεκτρονικά ισχύος Ίων Χαρτόδετο
2010 Ψηφιακή ανάλυση σήματος Ίων Σκληρόδετο
2000 Σχεδιασμός ηλεκτρονικών κυκλωμάτων Ίων Χαρτόδετο
1999 Αναλογικά ηλεκτρονικά Ίων Χαρτόδετο
1999 Κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος Ίων Χαρτόδετο
1999 Προβλήματα αυτόματου ελέγχου Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα