Πακτίτης, Σπύρος Α.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Τεχνολογία Επικοινωνιών και Δικτύων Επιστημονική επιμέλεια Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2018 Ψηφιακή Τεχνολογία. Μικροεπεξεργαστές και Αυτοματισμοί Επιστημονική επιμέλεια Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2015 Ηλεκτρονικά Στοιχεία. Σχεδίαση & Τεχνολογία Εξαρτημάτων. Μετάφραση Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2013 Αναλογικά Σήματα & Συστήματα Μετάφραση Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Συστήματα αυτόματου ελέγχου Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
2011 Ηλεκτρονικά ισχύος : Κυκλώματα, εξαρτήματα και εφαρμογές Μετάφραση Ίων Χαρτόδετο
2010 Ψηφιακή ανάλυση σήματος : Αρχές, αλγόριθμοι, εφαρμογές Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια Ίων Σκληρόδετο
2008 Αναλογικά φίλτρα Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2008 Εισαγωγή στη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2007 Στοιχεία τεχνολογίας : Α΄ τάξη επαγγελματικού λυκείου Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
2006 Γραμμές Μεταφοράς Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2005 Τελεστικοί ενισχυτές και γραμμικά ολοκληρωμένα κυκλώματα Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2004 Γενικά ηλεκτρονικά Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Ανάλυση κυκλωμάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Βιομηχανικά ηλεκτρονικά ισχύος Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
2003 Εργαστηριακές ασκήσεις στα ηλεκτρονικά ΙΙΙ : Γραμμικοί και μη γραμμικοί ταλαντωτές Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Εφαρμογές στην ανάλυση κυκλωμάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Συστήματα αυτόματου ελέγχου : Θεωρία και προβλήματα Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Τυπολόγιο της ανάλυσης κυκλωμάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2003 Τυπολόγιο φίλτρων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2002 Φίλτρα : LC, ενεργά, ψηφιακά Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
2000 Video : Θεωρία και επισκευές Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
2000 Σχεδιασμός ηλεκτρονικών κυκλωμάτων : Χρησιμοποιώντας το electronics workbench Μετάφραση Ίων Χαρτόδετο
1999 Basic : Θεωρία, 85 παραδείγματα και 88 λυμένες ασκήσεις Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1999 Αναλογικά ηλεκτρονικά Μετάφραση Ίων Χαρτόδετο
1999 Γενικά ηλεκτρονικά Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1999 Εργαστηριακές ασκήσεις στα ηλεκτρονικά ΙΙΙ : Γραμμικοί και μη γραμμικοί ταλαντωτές Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1999 Κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος Μετάφραση Ίων Χαρτόδετο
1999 Προβλήματα αυτόματου ελέγχου : Χρησιμοποιώντας το Matlab και το Control System Toolbox Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
1998 Γραμμές μεταφοράς Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Ηλεκτρονικές μετρήσεις Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Ταλαντωτές. Γραμμικοί, μη γραμμικοί Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1998 Φίλτρα : LC, ενεργά, διακοπτόμενων πυκνωτών Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1996 Ηλεκτρικές μετρήσεις Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1996 Τεχνολογία επικοινωνιών Επιστημονική επιμέλεια Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1995 Εργαστηριακές ασκήσεις φίλτρων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1995 Ηλεκτρονικά όργανα και μετρήσεις Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1995 Τυπολόγιο φίλτρων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1993 Τυπολόγιο γραμμών μεταφοράς Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1992 Θεωρία κυκλωμάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1991 Συστήματα αυτόματου ελέγχου : Θεωρία και προβλήματα Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1990 Τεχνική των παλμών και μικροεπεξεργαστές Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1989 Αναλογικοί υπολογιστές : Συγκρότηση, περιγραφή, εφαρμογές Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1989 Αξιοπιστία ηλεκτρονικών συστημάτων Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1986 Διαγράμματα ροής Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
1986 Εισαγωγή στη basic Συγγραφέας Ίων Χαρτόδετο
Βιομηχανικά ηλεκτρονικά ισχύος Επιστημονική επιμέλεια Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Τεχνολογία Επικοινωνιών και Δικτύων Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2018 Ψηφιακή Τεχνολογία. Μικροεπεξεργαστές και Αυτοματισμοί Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Συστήματα αυτόματου ελέγχου Ίων Χαρτόδετο
2010 Ψηφιακή ανάλυση σήματος : Αρχές, αλγόριθμοι, εφαρμογές Ίων Σκληρόδετο
2008 Αναλογικά φίλτρα Ίων Χαρτόδετο
2008 Εισαγωγή στη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Ίων Χαρτόδετο
2007 Στοιχεία τεχνολογίας : Α΄ τάξη επαγγελματικού λυκείου Ίων Χαρτόδετο
2006 Γραμμές Μεταφοράς Ίων Χαρτόδετο
2005 Τελεστικοί ενισχυτές και γραμμικά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ίων Χαρτόδετο
2004 Γενικά ηλεκτρονικά Ίων Χαρτόδετο
2003 Ανάλυση κυκλωμάτων Ίων Χαρτόδετο
2003 Βιομηχανικά ηλεκτρονικά ισχύος Ίων Χαρτόδετο
2003 Εργαστηριακές ασκήσεις στα ηλεκτρονικά ΙΙΙ : Γραμμικοί και μη γραμμικοί ταλαντωτές Ίων Χαρτόδετο
2003 Εφαρμογές στην ανάλυση κυκλωμάτων Ίων Χαρτόδετο
2003 Συστήματα αυτόματου ελέγχου : Θεωρία και προβλήματα Ίων Χαρτόδετο
2003 Τυπολόγιο της ανάλυσης κυκλωμάτων Ίων Χαρτόδετο
2003 Τυπολόγιο φίλτρων Ίων Χαρτόδετο
2002 Φίλτρα : LC, ενεργά, ψηφιακά Ίων Χαρτόδετο
2000 Video : Θεωρία και επισκευές Ίων Χαρτόδετο
1999 Basic : Θεωρία, 85 παραδείγματα και 88 λυμένες ασκήσεις Ίων Χαρτόδετο
1999 Γενικά ηλεκτρονικά Ίων Χαρτόδετο
1999 Εργαστηριακές ασκήσεις στα ηλεκτρονικά ΙΙΙ : Γραμμικοί και μη γραμμικοί ταλαντωτές Ίων Χαρτόδετο
1999 Προβλήματα αυτόματου ελέγχου : Χρησιμοποιώντας το Matlab και το Control System Toolbox Ίων Χαρτόδετο
1998 Γραμμές μεταφοράς Ίων Χαρτόδετο
1998 Ηλεκτρονικές μετρήσεις Ίων Χαρτόδετο
1998 Ταλαντωτές. Γραμμικοί, μη γραμμικοί Ίων Χαρτόδετο
1998 Φίλτρα : LC, ενεργά, διακοπτόμενων πυκνωτών Ίων Χαρτόδετο
1996 Ηλεκτρικές μετρήσεις Ίων Χαρτόδετο
1996 Τεχνολογία επικοινωνιών Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
1995 Εργαστηριακές ασκήσεις φίλτρων Ίων Χαρτόδετο
1995 Ηλεκτρονικά όργανα και μετρήσεις Ίων Χαρτόδετο
1995 Τυπολόγιο φίλτρων Ίων Χαρτόδετο
1993 Τυπολόγιο γραμμών μεταφοράς Ίων Χαρτόδετο
1992 Θεωρία κυκλωμάτων Ίων Χαρτόδετο
1991 Συστήματα αυτόματου ελέγχου : Θεωρία και προβλήματα Ίων Χαρτόδετο
1990 Τεχνική των παλμών και μικροεπεξεργαστές Ίων Χαρτόδετο
1989 Αναλογικοί υπολογιστές : Συγκρότηση, περιγραφή, εφαρμογές Ίων Χαρτόδετο
1989 Αξιοπιστία ηλεκτρονικών συστημάτων Ίων Χαρτόδετο
1986 Διαγράμματα ροής Ίων Χαρτόδετο
1986 Εισαγωγή στη basic Ίων Χαρτόδετο
Βιομηχανικά ηλεκτρονικά ισχύος Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2015 Ηλεκτρονικά Στοιχεία. Σχεδίαση & Τεχνολογία Εξαρτημάτων. Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2013 Αναλογικά Σήματα & Συστήματα Εκδοτικός Όμιλος Ίων Χαρτόδετο
2011 Ηλεκτρονικά ισχύος : Κυκλώματα, εξαρτήματα και εφαρμογές Ίων Χαρτόδετο
2010 Ψηφιακή ανάλυση σήματος : Αρχές, αλγόριθμοι, εφαρμογές Ίων Σκληρόδετο
2000 Σχεδιασμός ηλεκτρονικών κυκλωμάτων : Χρησιμοποιώντας το electronics workbench Ίων Χαρτόδετο
1999 Αναλογικά ηλεκτρονικά Ίων Χαρτόδετο
1999 Κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος Ίων Χαρτόδετο
1999 Προβλήματα αυτόματου ελέγχου : Χρησιμοποιώντας το Matlab και το Control System Toolbox Ίων Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα