Ηλεκτρονικά ισχύος
Κυκλώματα, εξαρτήματα και εφαρμογές
Power Electronics : Circuits, Devices and Applications (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-723-9
Ίων, Αθήνα, 9/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 69.67 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,472 γρ, 864 σελ.
Περιγραφή

Η έκδοση αυτή είναι ένα εγχειρίδιο για μια σειρά μαθημάτων επάνω στα ηλεκτρονικά ισχύος/ στατικούς μετατροπείς ισχύος για τελειόφοιτους προπτυχιακών σπουδών σε τμήματα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι επίσης και ένα εγχειρίδιο για τους εν ενεργεία μηχανικούς που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και τις εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος.


Περιεχόμενα:

Δίοδοι και Κυκλώματα Ηεκτρονικών Ισχύος Ανορθωτές Διόδων
Τρανζίστορς Ισχύος
Μετατροπείς DC-DC
Αντιστροφείς με Διαμόρφωση Πλάτους (Εύρους) Παλμών (Pulse-Width-Modulated Inverters)
Θυρίστορ (Thyristors)
Αντιστροφείς Παλμών Συντονισμού (Resonant Pulse Inverters)
Πολυεπίπεδοι Αντιστροφείς (Multilevel Inverters)
Ελεγχόμενοι Ανορθωτές (Controlled Rectifiers)
Ρυθμιστές Τάσεις AC (AC Voltage Controllers)
Στατικοί Διακόπτες (Static Switches)
Ευέλικτα Συστήματα Μεταφοράς AC (Flexible AC Transmission Systems)
Τροφοδοτικά Ισχύος (Power Supplies)
Κινητήρια Συστήματα DC (DC Drives)
Κινητήρια Συστήματα AC (AC Drives)
Κυκλώματα Οδήγησης Πύλης (Gate Drive Circuits)
Προστασία Εξαρτημάτων και Κυκλωμάτων
Παράρτημα Α: Τριφασικά Κυκλώματα
Παράρτημα B: Μαγνητικά Κυκλώματα
Παράρτημα C: Διακοπτικές Λειτουργίες Μετατροπέων
Παράρτημα D: Ανάλυση Μεταβατικών Φαινομένων DC
Παράρτημα E: Ανάλυση κατά Fourier
Βιβλιογραφία
Απαντήσεις σε επιλεγμένα Προβλήματα