Αναλογικά Σήματα & Συστήματα
Επιστημονική επιμέλεια: Παπαδάκης, Ανδρέας Εμμ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-508-059-4
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 40.28 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 832 γρ, 488 σελ.
Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο θα σε εισάγει στο συναρπαστικό κόσμο των αναλογικών σημάτων και συστημάτων, εξηγώντας με λεπτομέρεια τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των ραδιοφωνικών δεκτών, των κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών που εξαρτώνται από την ανταλλαγή και την επεξεργασία των πληροφοριών.Το αντικείμενο αποτελεί το βασικό πυρήνα της ύλης των σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ). Ο σκοπός του βιβλίου και η συνολική του προσέγγιση παρουσιάζονται σε ένα εισαγωγικό κεφάλαιο πριν μπούμε στα ηλεκτρικά κυκλώματα και αναλογικά συστήματα.

Η προέλευση αυτού του βιβλίου βρίσκεται στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου του Illinois στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που αναθεωρήσαμε, ήταν να συμπληρώσουμε τη δομή στην περιοχή των κυκλωμάτων και συστημάτων.

Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το φυσικό κόσμο σε αναλογική μορφή. Πράγματι, δεν είναι δυνατό να κατανοήσουν την επεξεργασία των ψηφιακών σημάτων χωρίς να γνωρίζουν από τι αποτελείται ένας πλήρης αναλογικός - ψηφιακός μετατροπέας, ένα ψηφιακό φίλτρο (ή κάποιος άλλος ψηφιακός επεξεργαστής) και ένας ψηφιακός - αναλογικός μετατροπέας. Η ανάλυση ενός τέτοιου συστήματος χρειάζεται ουσιαστική γνώση των μετασχηματισμών Fourier και της αναλογικής απόκρισης συχνότητας, στην οποία δίνουμε μεγάλη έμφαση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 1. Αναλογικά Σήματα και Συστήματα - Ο Σκοπός και το Σχέδιο Μελέτης
 2. Βασικά Κυκλώματα
 3. Ανάλυση Γραμμικών Ωμικών Κυκλωμάτων
 4. Κυκλώματα για Επεξεργασία Σήματος
 5. Φασιθέτες και Ημιτονική Μόνιμη Κατάσταση
 6. Απόκριση Συχνότητας Η(ω)
 7. Σειρές Fourier και Απόκριση ΓΧΑ Συστημάτων σε Περιοδικά Συστήματα
 8. Μετασχηματισμός Fourier και Απόκριση ΓΧΑ Συστημάτων σε Σήματα Ενέργειας
 9. Διαμόρφωση και Φώραση AM
 10. Συνέλιξη, Κρουστικός Παλμός, Δειγματοληψία και Ανακατασκευή
 11. Κρουστική Απόκριση, Ευστάθεια, Αιτιότητα και ΑΓΧΑ Συστήματα
 12. Μετασχηματισμός Laplace, Συνάρτηση Μεταφοράς και Απόκριση ΑΓΧΑ Συστήματος
 13. Αναλογικά Φίλτρα και Σχεδιασμός ΦΧΣ

Παράρτημα Α    Μιγαδικοί Αριθμοί και Συναρτήσεις

Παράρτημα Β    Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό Ευρετήριο