Τυπολόγιο φίλτρων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-409-2
Ίων, Αθήνα, 2003
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 4.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 98 γρ, 40 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο δίνονται κανονικοποιημένοι πίνακες για τον υπολογισμό των φίλτρων LC Butterworth και Chebyshev. Επίσης οι συντελεστές των πολυωνύμων butter-warrth, Chebyshev και Bessel υπό μορφή γινομένων για τον υπολογισμό των ενεργών φίλτρων. Επίσης το τυπολόγιο υπολογισμού όλων των μορφών των ενεργών φίλτρων που χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Ακόμα, οδηγίες για την χρησιμοποίηση των κατάλληλων αντιστάσεων, πυκνωτών και τελεστικών ενισχυτών για τα ενεργά φίλτρα. Τέλος, δίνονται τα νομογραφήματα για τον υπολογισμό του βαθμού των φίλτρων Butterworth και Chebyshev μαζί με τους τύπους υπολογισμού του βαθμού των φίλτρων αυτών.