Εργαστηριακές ασκήσεις στα ηλεκτρονικά ΙΙΙ
Γραμμικοί και μη γραμμικοί ταλαντωτές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-408-5
Ίων, Αθήνα, 2003
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 6.09 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 169 γρ, 80 σελ.
Περιγραφή

Τα πειράματα που έχει αυτό το φυλλάδιο αναφέρονται στους γραμμικούς και μη γραμμικούς ταλαντωτές, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ - Αθήνας. Η θεωρία που δίνεται είναι τελείως συνοπτική και ο φοιτητής θα πρέπει να ανατρέξει στο θεωρητικό βιβλίο "Ταλαντωτές (γραμμικοί και μη γραμμικοί).