Γραμμές Μεταφοράς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-405-858-7
Ίων, Αθήνα, 1/2006
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 16.23 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 457 γρ, 235 σελ.
Περιγραφή

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα παίζουν ουσιαστικό ρόλο σε πολλά συστήματα τηλεπικοινωνιών και η διάδοσή τους μέσω των γραμμών μεταφοράς αποτελεί το αντικείμενο αυτού του βιβλίου.
Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν σ` αυτή τη μελέτη όλα τα είδη γραμμών που χρησιμοποιούντο τόσο παλαιότερα όσο και σήμερα, δηλ. από τη γνωστή δισύρματη γραμμή της τηλεφωνίας μέχρι και την οπτική ίνα.
Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μπορεί όμως να χρησιμεύσει και στους Μηχανικούς και Τεχνικούς της Βιομηχανίας που θέλουν μια σύντομη αναφορά σε βασικές γνώσεις στην καθημερινή πρακτική. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)