Λουκιανός ο Σαμοσατεύς
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Άδης και Ζωή : Χάρων ή Επισκοπούντες, Μένιππος ή Νεκυομαντεία Συγγραφέας Bookstars - Γιωγγαράς Χαρτόδετο
2024 Θάνατος και Βίος : Νεκρικοί διάλογοι, Κατάπλους ή Τύραννος Συγγραφέας Bookstars - Γιωγγαράς Χαρτόδετο
2021 Λουκιανού αληθινή ιστορία Συγγραφέας Polaris Χαρτόδετο
2018 Ικαρομένιππος : Διασκευή για παιδιά Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
2012 Ανθολόγιο θεατρικών μονολόγων: Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς : Εισαγωγές στη διαδρομή του αρχαίου ελληνικού θεάτρου από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 2ο αιώνα μ.Χ. Βιογραφίες συγγραφέων, υπόθεση έργων Συγγραφέας Φίλντισι Χαρτόδετο
2011 Επιγράμματα συλλογής Πλανούδη Συγγραφέας Επικαιρότητα Χαρτόδετο
2011 Προτρεπτικά επιγράμματα Συγγραφέας Επικαιρότητα Χαρτόδετο
2011 Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα Συγγραφέας Επικαιρότητα Χαρτόδετο
2009 Λουκιανός: Πατρίδος εγκώμιον Συγγραφέας CreateSpace Χαρτόδετο
2008 Ποδάγρα Συγγραφέας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Σκληρόδετο
2006 Αληθινή ιστορία Συγγραφέας Αίολος Χαρτόδετο
2006 Αρχαία συνταγή: Ηρόδοτος, Ηράκλειτος, Λουκιανός Συγγραφέας Κέδρος Χαρτόδετο
2006 Ερμότιμος. Δις κατηγορούμενος Συγγραφέας DeAgostini Hellas Σκληρόδετο
2006 Θεών διάλογοι. Ικαρομένιππος Συγγραφέας DeAgostini Hellas Σκληρόδετο
2006 Σάτιρα φιλοσοφίας και φιλοσοφούντων : Συμπόσιον ή Λαπίθαι, Δραπέται, Νεκρικοί διάλογοι 4 & 6 Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Σάτιρα θανάτου και Κάτω Κόσμου : Μένιππος ή Νεκυομαντεία, Νεκρικοί διάλογοι (επιλογή) Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Σάτιρα θανάτου και Κάτω Κόσμου : Περί πένθους, Κατάπλους ή Τύραννος, Χάρων ή Επισκοπούντες Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Σάτιρα φιλοσοφίας και φιλοσοφούντων : Βίων πράσις, Αναβιούντες ή Αλιεύς Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Αλέξανδρος ή Ο ψευδομάντης. Μοντανός ο ψευδοπροφήτης Συγγραφέας Άγρα Χαρτόδετο
2005 Σάτιρα φιλοσοφίας και φιλοσοφούντων : Βίων πράσις, Αναβιούντες ή Αλιεύς, Συμπόσιον ή Λαπίθαι, Δραπέται, Νεκρικοί διάλογοι 4 & 6 Συγγραφέας Ζήτρος Σκληρόδετο
2004 Φιλοψευδής ή Απιστών Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2003 Λουκιανού διάλογοι : Αληθινή ιστορία, Ταξίδι στον Άδη, Ταξίδι στον ουρανό κ.ά. Συγγραφέας Αθηνά Σοκόλη Χαρτόδετο
2002 Σάτιρα θανάτου και Κάτω Κόσμου : Περί πένθους, Κατάπλους ή Τύραννος, Χάρων ή Επισκοπούντες, Μένιππος ή Νεκυομαντεία, Νεκρικοί διάλογοι (επιλογή) Συγγραφέας Ζήτρος Σκληρόδετο
2002 Ταξίδι στο φεγγάρι : Σχεδόν απίστευτες περιπέτειες στο διάστημα Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαδόπουλος Σκληρόδετο
2001 Λουκιανού νεκρικοί και εταιρικοί διάλογοι Συγγραφέας Ωκεανίδα Χαρτόδετο
2001 Προς τον απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον Συγγραφέας Παρασκήνιο Χαρτόδετο
2000 Μεταγραφές Συγγραφέας Ίκαρος Χαρτόδετο
1999 Δημοπρασία φιλοσόφων : Οι επανερχόμενοι στη ζωή ή ο ψαράς: Γράμμα στον Νιγρίνο: Ικαρομένιππος ή Υπερνέφελος Συγγραφέας Άγρα Χαρτόδετο
1999 Μία αληθινή ιστορία : Το ταξίδι στην Σελήνη και ο πόλεμος με τους κατοίκους του ηλίου Συγγραφέας Ιδεοθέατρον Χαρτόδετο
1999 Περί αιρέσεων ή Ερμότιμος Συγγραφέας Θύραθεν Χαρτόδετο
1998 Φιλοψευδής ή Απιστών Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1998 Δύο φορές κατηγορούμενος ή δικαστήρια Συγγραφέας Εκδόσεις Δωδώνη Χαρτόδετο
1997 Δις κατηγορούμενος Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1997 Πως δει ιστορίαν συγγράφειν Συγγραφέας Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
1995 Λουκιανού διάλογοι : Εταιρικοί, Ενάλιοι, Θεών και Νεκρικοί Συγγραφέας Αθηνά Σοκόλη Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 16 : Λούκιος ή όνος, Κυνικός, Φιλόπατρις ή διδασκόμενος, Επιγράμματα Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 17 : Έρωτες, Αλκυών ή περί μεταμορφώσεων, Δημοσθένους εγκώμιον, Ωκύπους, Χαρίδημος ή περί κάλλους Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 14 : Προς τον απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον, Περί των επί μισθώ συνόντων, Απολογία, Μακρόβιοι, Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντις Συγγραφέας Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 15 : Περί της Περεγρίνου τελευτής, Πως δει ιστορίαν συγγράφειν, Ρητόρων διδάσκαλος, Ψευδολογιστής ή Περί της αποφράδος Συγγραφέας Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 10 : Δις κατηγορούμενος, Φιλοψευδής ή απιστών, Περί ορχήσεως Συγγραφέας Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 11 : Θεών διάλογοι, ενάλιοι διάλογοι Συγγραφέας Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 12 : Νεκρικοί διάλογοι, εταιρικοί διάλογοι Συγγραφέας Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 13 : Ικαρομένιππος ή Υπερνέφελος, Αληθών διηγημάτων Α και Β, Πλοίον ή Ευχαί Συγγραφέας Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 9 : Μένιππος ή Νεκυιομαντεία, Τίμων ή Μισάνθρωπος, Χάρων ή επισκοπούντες, Δραπέται Συγγραφέας Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 6 : Ερμότιμος ή περί αιρέσεων, Λεξιφάνης, Ευνούχος Συγγραφέας Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 7 : Κατάπλους ή τύραννος, Ζεύς ελεγχόμενος, Ζεύς τραγωδός, Θεών κρίσις, Θεών εκκλησία Συγγραφέας Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 8 : Τα προς Κρόνον, Όνειρος ή Αλεκτρυών, Προμηθεύς, Διάλογος προς Ησίοδον, Ποδάγρα Συγγραφέας Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 4 : Αναβιούντες ή αλιεύς, Περί παρασίτου ότι τέχνη η παρασιτική, Ψευδοσοφιστής ή σολοικιστής Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 5 : Ανάχαρσις ή περί γυμνασίων, Τόξαρις ή φιλία, Εικόνες, Υπέρ των εικόνων Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 1 : Φάλαρις Α, Β, Ιππίας ή βαλανείον, Διόνυσος, Ηρακλής, Περί του ηλέκτρου ή των κύκνων, Μυίας εγκώμιον, Περί του οίκου, Πατρίδος εγκώμιον, Περί του ενυπνίου ήτοι Βίος Λουκιανού, Τυραννοκτόνος, Αποκηρυττόμενος Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 2 : Ηρόδοτος ή Αετίων, Ζεύξις ή Αντίοχος, Αρμονίδης, Σκύθης ή Πρόξενος, Δίκη συμφώνων, Υπέρ του εν τη προσαγορεύσει πταίσματος, Περί των διψάδων, Περί του μη ραδίως πιστεύειν διαβολή, Περί της αστρολογίης, Περί θυσιών, Περί πένθους, Περί της Συρίης θεού, Προς τον ειπόντα, Προμηθεύς ει εν λόγοις Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 3 : Δημώνακτος βίος, Νιγρίνος, Συμπόσιον ή Λαπίθαι, Βίων πράσις Συγγραφέας Κάκτος Χαρτόδετο
1993 Ιξίων : Διάλογοι από τον Λουκιανό Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1992 Αληθινή ιστορία Συγγραφέας Ύψιλον Σκληρόδετο
1982 Λούκιος ή όνος Συγγραφέας Γνώση Χαρτόδετο
1980 Γιώργος Σεφέρης: Μεταγραφές Συγγραφέας Λέσχη Χαρτόδετο
1976 Θαλασσινοί διάλογοι Συγγραφέας Ερμής Χαρτόδετο
1975 Άπαντα 1 : Ενύπνιον: Προμηθεύς ει εν λόγοις: Νιγρίνος: Δίκη φωνηέντων: Τίμων: Αλκυών: Προμηθεύς: Θεών διάλογοι: Ενάλιοι διάλογοι: Νεκρικοί διάλογοι: Μένιππος ή Νεκρομαντεία Συγγραφέας Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
1975 Άπαντα 2 : Χάρων: Περί Θυσιών: Δημοπρασία: Βίων: Αλιεύς: Κατάπλους: Περί των επί μισθώ συνόντων: Απολογία: Υπέρ του εν τη προσαγορεύσει πταίσματος: Ερμότιμος: Ηρόδοτος: Ζεύξις: Αντίοχος: Αρμονίδης: Σκύθης Συγγραφέας Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
1975 Άπαντα 3 : Πως δει ιστορίαν συγγράφειν: Αληθούς ιστορία Α: Αληθούς ιστορία Β: Τυραννοκτόνος: Αποκηρυττόμενος: Φάλαρος Α και Β: Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντις: Περί ορχήσεως: Λεξιφάνης: Ευνούχος: Περί αστρολογίας Συγγραφέας Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
Luciani Samosatensis opera : Editio stereotypa Συγγραφέας Παπαδήμας Δημ. Ν. Δερματόδετο
Luciani Samosatensis opera Συγγραφέας Παπαδήμας Δημ. Ν. Δερματόδετο
Luciani Samosatensis opera Συγγραφέας Παπαδήμας Δημ. Ν. Δερματόδετο
Έργα Συγγραφέας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Έργα : Θεών διάλογοι: Νεκρικοί διάλογοι Συγγραφέας Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Λουκιανού άπαντα : Περί του ενυπνίου ήτοι βίος Λουκιανού: Προς τον ειπόντα Προμηθεύς ει εν λόγοις: Προς Νιγρίνον επιστολή: Νιγρίνος ή περί φιλοσόφου ήθους: Δίκη φωνηέντων: Τίμων ή μισάνθρωπος: Αλκύων ή περί μεταμορφώσεως: Προμηθεύς ή Καύκασος: Θεών διάλογοι Συγγραφέας Γεωργιάδης - Βιβλιοθήκη των Ελλήνων Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Άδης και Ζωή : Χάρων ή Επισκοπούντες, Μένιππος ή Νεκυομαντεία Bookstars - Γιωγγαράς Χαρτόδετο
2024 Θάνατος και Βίος : Νεκρικοί διάλογοι, Κατάπλους ή Τύραννος Bookstars - Γιωγγαράς Χαρτόδετο
2021 Λουκιανού αληθινή ιστορία Polaris Χαρτόδετο
2018 Ικαρομένιππος : Διασκευή για παιδιά Κάκτος Χαρτόδετο
2012 Ανθολόγιο θεατρικών μονολόγων: Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς : Εισαγωγές στη διαδρομή του αρχαίου ελληνικού θεάτρου από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 2ο αιώνα μ.Χ. Βιογραφίες συγγραφέων, υπόθεση έργων Φίλντισι Χαρτόδετο
2011 Επιγράμματα συλλογής Πλανούδη Επικαιρότητα Χαρτόδετο
2011 Προτρεπτικά επιγράμματα Επικαιρότητα Χαρτόδετο
2011 Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα Επικαιρότητα Χαρτόδετο
2009 Λουκιανός: Πατρίδος εγκώμιον CreateSpace Χαρτόδετο
2008 Ποδάγρα Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Σκληρόδετο
2006 Αληθινή ιστορία Αίολος Χαρτόδετο
2006 Αρχαία συνταγή: Ηρόδοτος, Ηράκλειτος, Λουκιανός Κέδρος Χαρτόδετο
2006 Ερμότιμος. Δις κατηγορούμενος DeAgostini Hellas Σκληρόδετο
2006 Θεών διάλογοι. Ικαρομένιππος DeAgostini Hellas Σκληρόδετο
2006 Σάτιρα φιλοσοφίας και φιλοσοφούντων : Συμπόσιον ή Λαπίθαι, Δραπέται, Νεκρικοί διάλογοι 4 & 6 Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Σάτιρα θανάτου και Κάτω Κόσμου : Περί πένθους, Κατάπλους ή Τύραννος, Χάρων ή Επισκοπούντες Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Σάτιρα θανάτου και Κάτω Κόσμου : Μένιππος ή Νεκυομαντεία, Νεκρικοί διάλογοι (επιλογή) Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2006 Σάτιρα φιλοσοφίας και φιλοσοφούντων : Βίων πράσις, Αναβιούντες ή Αλιεύς Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Αλέξανδρος ή Ο ψευδομάντης. Μοντανός ο ψευδοπροφήτης Άγρα Χαρτόδετο
2005 Σάτιρα φιλοσοφίας και φιλοσοφούντων : Βίων πράσις, Αναβιούντες ή Αλιεύς, Συμπόσιον ή Λαπίθαι, Δραπέται, Νεκρικοί διάλογοι 4 & 6 Ζήτρος Σκληρόδετο
2004 Φιλοψευδής ή Απιστών Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2003 Λουκιανού διάλογοι : Αληθινή ιστορία, Ταξίδι στον Άδη, Ταξίδι στον ουρανό κ.ά. Αθηνά Σοκόλη Χαρτόδετο
2002 Σάτιρα θανάτου και Κάτω Κόσμου : Περί πένθους, Κατάπλους ή Τύραννος, Χάρων ή Επισκοπούντες, Μένιππος ή Νεκυομαντεία, Νεκρικοί διάλογοι (επιλογή) Ζήτρος Σκληρόδετο
2002 Ταξίδι στο φεγγάρι : Σχεδόν απίστευτες περιπέτειες στο διάστημα Εκδόσεις Παπαδόπουλος Σκληρόδετο
2001 Λουκιανού νεκρικοί και εταιρικοί διάλογοι Ωκεανίδα Χαρτόδετο
2001 Προς τον απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον Παρασκήνιο Χαρτόδετο
2000 Μεταγραφές Ίκαρος Χαρτόδετο
1999 Δημοπρασία φιλοσόφων : Οι επανερχόμενοι στη ζωή ή ο ψαράς: Γράμμα στον Νιγρίνο: Ικαρομένιππος ή Υπερνέφελος Άγρα Χαρτόδετο
1999 Μία αληθινή ιστορία : Το ταξίδι στην Σελήνη και ο πόλεμος με τους κατοίκους του ηλίου Ιδεοθέατρον Χαρτόδετο
1999 Περί αιρέσεων ή Ερμότιμος Θύραθεν Χαρτόδετο
1998 Φιλοψευδής ή Απιστών Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1998 Δύο φορές κατηγορούμενος ή δικαστήρια Εκδόσεις Δωδώνη Χαρτόδετο
1997 Δις κατηγορούμενος Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
1997 Πως δει ιστορίαν συγγράφειν Καρδαμίτσα Χαρτόδετο
1995 Λουκιανού διάλογοι : Εταιρικοί, Ενάλιοι, Θεών και Νεκρικοί Αθηνά Σοκόλη Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 16 : Λούκιος ή όνος, Κυνικός, Φιλόπατρις ή διδασκόμενος, Επιγράμματα Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 17 : Έρωτες, Αλκυών ή περί μεταμορφώσεων, Δημοσθένους εγκώμιον, Ωκύπους, Χαρίδημος ή περί κάλλους Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 14 : Προς τον απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον, Περί των επί μισθώ συνόντων, Απολογία, Μακρόβιοι, Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντις Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 15 : Περί της Περεγρίνου τελευτής, Πως δει ιστορίαν συγγράφειν, Ρητόρων διδάσκαλος, Ψευδολογιστής ή Περί της αποφράδος Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 10 : Δις κατηγορούμενος, Φιλοψευδής ή απιστών, Περί ορχήσεως Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 11 : Θεών διάλογοι, ενάλιοι διάλογοι Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 12 : Νεκρικοί διάλογοι, εταιρικοί διάλογοι Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 13 : Ικαρομένιππος ή Υπερνέφελος, Αληθών διηγημάτων Α και Β, Πλοίον ή Ευχαί Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 9 : Μένιππος ή Νεκυιομαντεία, Τίμων ή Μισάνθρωπος, Χάρων ή επισκοπούντες, Δραπέται Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 6 : Ερμότιμος ή περί αιρέσεων, Λεξιφάνης, Ευνούχος Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 7 : Κατάπλους ή τύραννος, Ζεύς ελεγχόμενος, Ζεύς τραγωδός, Θεών κρίσις, Θεών εκκλησία Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 8 : Τα προς Κρόνον, Όνειρος ή Αλεκτρυών, Προμηθεύς, Διάλογος προς Ησίοδον, Ποδάγρα Κάκτος Σκληρόδετο
1994 Άπαντα 4 : Αναβιούντες ή αλιεύς, Περί παρασίτου ότι τέχνη η παρασιτική, Ψευδοσοφιστής ή σολοικιστής Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 5 : Ανάχαρσις ή περί γυμνασίων, Τόξαρις ή φιλία, Εικόνες, Υπέρ των εικόνων Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 1 : Φάλαρις Α, Β, Ιππίας ή βαλανείον, Διόνυσος, Ηρακλής, Περί του ηλέκτρου ή των κύκνων, Μυίας εγκώμιον, Περί του οίκου, Πατρίδος εγκώμιον, Περί του ενυπνίου ήτοι Βίος Λουκιανού, Τυραννοκτόνος, Αποκηρυττόμενος Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 2 : Ηρόδοτος ή Αετίων, Ζεύξις ή Αντίοχος, Αρμονίδης, Σκύθης ή Πρόξενος, Δίκη συμφώνων, Υπέρ του εν τη προσαγορεύσει πταίσματος, Περί των διψάδων, Περί του μη ραδίως πιστεύειν διαβολή, Περί της αστρολογίης, Περί θυσιών, Περί πένθους, Περί της Συρίης θεού, Προς τον ειπόντα, Προμηθεύς ει εν λόγοις Κάκτος Χαρτόδετο
1994 Άπαντα 3 : Δημώνακτος βίος, Νιγρίνος, Συμπόσιον ή Λαπίθαι, Βίων πράσις Κάκτος Χαρτόδετο
1993 Ιξίων : Διάλογοι από τον Λουκιανό Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
1992 Αληθινή ιστορία Ύψιλον Σκληρόδετο
1982 Λούκιος ή όνος Γνώση Χαρτόδετο
1980 Γιώργος Σεφέρης: Μεταγραφές Λέσχη Χαρτόδετο
1976 Θαλασσινοί διάλογοι Ερμής Χαρτόδετο
1975 Άπαντα 1 : Ενύπνιον: Προμηθεύς ει εν λόγοις: Νιγρίνος: Δίκη φωνηέντων: Τίμων: Αλκυών: Προμηθεύς: Θεών διάλογοι: Ενάλιοι διάλογοι: Νεκρικοί διάλογοι: Μένιππος ή Νεκρομαντεία Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
1975 Άπαντα 2 : Χάρων: Περί Θυσιών: Δημοπρασία: Βίων: Αλιεύς: Κατάπλους: Περί των επί μισθώ συνόντων: Απολογία: Υπέρ του εν τη προσαγορεύσει πταίσματος: Ερμότιμος: Ηρόδοτος: Ζεύξις: Αντίοχος: Αρμονίδης: Σκύθης Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
1975 Άπαντα 3 : Πως δει ιστορίαν συγγράφειν: Αληθούς ιστορία Α: Αληθούς ιστορία Β: Τυραννοκτόνος: Αποκηρυττόμενος: Φάλαρος Α και Β: Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντις: Περί ορχήσεως: Λεξιφάνης: Ευνούχος: Περί αστρολογίας Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός Δερματόδετο
Luciani Samosatensis opera : Editio stereotypa Παπαδήμας Δημ. Ν. Δερματόδετο
Luciani Samosatensis opera Παπαδήμας Δημ. Ν. Δερματόδετο
Luciani Samosatensis opera Παπαδήμας Δημ. Ν. Δερματόδετο
Έργα Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Έργα : Θεών διάλογοι: Νεκρικοί διάλογοι Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος Χαρτόδετο
Λουκιανού άπαντα : Περί του ενυπνίου ήτοι βίος Λουκιανού: Προς τον ειπόντα Προμηθεύς ει εν λόγοις: Προς Νιγρίνον επιστολή: Νιγρίνος ή περί φιλοσόφου ήθους: Δίκη φωνηέντων: Τίμων ή μισάνθρωπος: Αλκύων ή περί μεταμορφώσεως: Προμηθεύς ή Καύκασος: Θεών διάλογοι Γεωργιάδης - Βιβλιοθήκη των Ελλήνων Δερματόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα