Δαίδαλος Εκδόσεις Ε.Π.Ε.
  • Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος: 290 τίτλοι
Διεύθυνση
Σίνα 34,
105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3233271 , 210 3247791
Fax
210 3638536
Email
daed-zah@otenet.gr
Website