Λιβιεράτος, Ευάγγελος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Tablas Mexicanas – Στο άγνωστο χαρτοβασίλειο Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
2018 Βενετικοί χάρτες της Πελοποννήσου, τέλη 17ου – αρχές 18ου αιώνα. Από τη Συλλογή του Πολεμικού Αρχείου της Αυστρίας Συγγραφέας Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
2013 Ευρωπαϊκή χαρτογραφία και πολιτική: Η περίπτωση της Μακεδονίας : Από τους 25 αιώνες της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής παράδοσης στον αιώνα του μετασχηματισμού Συγγραφέας Ζήτη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 European Cartography and Politics: The Case of Macedonia : From the 25 Centuries of European cultural Tradition to the Century of Transformation Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
2011 Ένα ταξίδι στην κυριαρχία των χαρτών : Ιστορίες για την απεικόνιση της διεύρυνσης του κόσμου Συγγραφέας Ζήτη PDF
2011 Η νεωτερική γεωγραφία των Δημητριέων : Βιέννη 1791 Επιμέλεια σειράς Ζήτη Χαρτόδετο
2011 Χάρτες και ιστορίες : Ελληνικές τοπογραφίες της Αναγέννησης και των Φώτων Επιμέλεια σειράς Ζήτη PDF
2010 Macedonian Identities Through Time : Interdisciplinary Approaches Συγγραφέας Επίκεντρο Χαρτόδετο
2009 Χαρτογραφικές περιπέτειες της Ελλάδας 1821-1919 : Με αφορμή ένα χειρόγραφο του Κωνσταντίνου Νίδερ (1898) Συγγραφέας Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2008 Χάρτες και ιστορίες : Ελληνικές τοπογραφίες της Αναγέννησης και των Φώτων Επιμέλεια σειράς Ζήτη Χαρτόδετο
2008 Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο : Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2007 25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών : Μια περιήγηση από τους Ίωνες στον Πτολεμαίο και τον Ρήγα Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
2007 Ένα ταξίδι στην κυριαρχία των χαρτών : Ιστορίες για την απεικόνιση της διεύρυνσης του κόσμου Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
2004 Adrionian : From an Ancient Sea to a Modern Network. Visions, Echoes, Maps and Routes. Επιμέλεια Εθνική Χαρτοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ένας αυτοδίδακτος χαρτογράφος: Σωτήρης Ζήσης, 1902-1989 Επιμέλεια Εθνική Χαρτοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Η Επτάνησος σε χάρτες : Από τον Πτολεμαίο στους δορυφόρους. Επιμέλεια Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
2003 Η Κύπρος στα αζιμούθια του ανέμου : Προσανατολισμοί χαρτογραφικών απεικονίσεων ευρωπαίων χαρτογράφων της Κύπρου, 14ος - 19ος αι. Επιμέλεια Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
2002 Όρους Άθω γης και θαλάσσης περίμετρον : Χαρτών μεταμορφώσεις Επιμέλεια Εθνική Χαρτοθήκη Σκληρόδετο
2002 Παγκοσμιοποίηση και περιβάλλον Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2001 Γερμανοί χαρτογραφούν την Ελλάδα : Από τον 16ο στον 19ο αιώνα Επιμέλεια Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
2000 Ακτίνες ανέμων στη θάλασσα Επιμέλεια Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
2000 Γεωμετρική γεωδαισία και δίκτυα Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1998 Ιστορίες σε χάρτες Επιμέλεια Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
1998 Χαρτογραφίας και χαρτών περιήγησις : 25 αιώνες από τους Ίωνες στον Πτολεμαίο και τον Ρήγα Συγγραφέας Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
1995 Θεωρία της γεωδαισίας Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1993 Ελλειψοειδής γεωδαισία και γεωδαιτικά δίκτυα Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
1992 Γενική χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία Συγγραφέας Ζήτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Tablas Mexicanas – Στο άγνωστο χαρτοβασίλειο Ζήτη Χαρτόδετο
2018 Βενετικοί χάρτες της Πελοποννήσου, τέλη 17ου – αρχές 18ου αιώνα. Από τη Συλλογή του Πολεμικού Αρχείου της Αυστρίας Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Χαρτόδετο
2013 Ευρωπαϊκή χαρτογραφία και πολιτική: Η περίπτωση της Μακεδονίας : Από τους 25 αιώνες της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής παράδοσης στον αιώνα του μετασχηματισμού Ζήτη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 European Cartography and Politics: The Case of Macedonia : From the 25 Centuries of European cultural Tradition to the Century of Transformation Ζήτη Χαρτόδετο
2011 Ένα ταξίδι στην κυριαρχία των χαρτών : Ιστορίες για την απεικόνιση της διεύρυνσης του κόσμου Ζήτη PDF
2010 Macedonian Identities Through Time : Interdisciplinary Approaches Επίκεντρο Χαρτόδετο
2009 Χαρτογραφικές περιπέτειες της Ελλάδας 1821-1919 : Με αφορμή ένα χειρόγραφο του Κωνσταντίνου Νίδερ (1898) Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) Χαρτόδετο
2008 Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο : Διεπιστημονικές προσεγγίσεις Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2007 25 αιώνες χαρτογραφίας και χαρτών : Μια περιήγηση από τους Ίωνες στον Πτολεμαίο και τον Ρήγα Ζήτη Χαρτόδετο
2007 Ένα ταξίδι στην κυριαρχία των χαρτών : Ιστορίες για την απεικόνιση της διεύρυνσης του κόσμου Ζήτη Χαρτόδετο
2002 Παγκοσμιοποίηση και περιβάλλον Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2000 Γεωμετρική γεωδαισία και δίκτυα Ζήτη Χαρτόδετο
1998 Χαρτογραφίας και χαρτών περιήγησις : 25 αιώνες από τους Ίωνες στον Πτολεμαίο και τον Ρήγα Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
1995 Θεωρία της γεωδαισίας Ζήτη Χαρτόδετο
1993 Ελλειψοειδής γεωδαισία και γεωδαιτικά δίκτυα Ζήτη Χαρτόδετο
1992 Γενική χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία Ζήτη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Η νεωτερική γεωγραφία των Δημητριέων : Βιέννη 1791 Ζήτη Χαρτόδετο
2011 Χάρτες και ιστορίες : Ελληνικές τοπογραφίες της Αναγέννησης και των Φώτων Ζήτη PDF
2008 Χάρτες και ιστορίες : Ελληνικές τοπογραφίες της Αναγέννησης και των Φώτων Ζήτη Χαρτόδετο
2004 Adrionian : From an Ancient Sea to a Modern Network. Visions, Echoes, Maps and Routes. Εθνική Χαρτοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Ένας αυτοδίδακτος χαρτογράφος: Σωτήρης Ζήσης, 1902-1989 Εθνική Χαρτοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Η Επτάνησος σε χάρτες : Από τον Πτολεμαίο στους δορυφόρους. Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
2003 Η Κύπρος στα αζιμούθια του ανέμου : Προσανατολισμοί χαρτογραφικών απεικονίσεων ευρωπαίων χαρτογράφων της Κύπρου, 14ος - 19ος αι. Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
2002 Όρους Άθω γης και θαλάσσης περίμετρον : Χαρτών μεταμορφώσεις Εθνική Χαρτοθήκη Σκληρόδετο
2001 Γερμανοί χαρτογραφούν την Ελλάδα : Από τον 16ο στον 19ο αιώνα Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
2000 Ακτίνες ανέμων στη θάλασσα Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
1998 Ιστορίες σε χάρτες Εθνική Χαρτοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα