Θεωρία της γεωδαισίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-431-149-1
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1/1995
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 250 σελ.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Η ΝΕΥΤΩΝΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΓΗ
Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
ΤΑ ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΤΑ ΣΧΕΔΟΝ-ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ)
ΤΑ ΤΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΧΕΣΗ ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΤΡΟΧΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΧΙΑ KEPLER
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
ΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣΗ
ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΦΛΟΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ