Ο νέος ελληνισμός
Οι κόσμοι του και ο κόσμος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5439-54-5
Ευρασία, Αθήνα, 12/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 26.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,347 γρ., 646 σελ.
Περιγραφή

ΣΑΡΆΝΤΑ ΜΊΑ ΜΕΛΈΤΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΕΣ σε επτά θεματικές, οι οποίες συγκροτούν ένα σύνολο σπουδής για την ιστορία του Νέου Ελληνισμού, κυρίως από τον 15ο αιώνα έως τη σύσταση του ελληνικού κράτους, αλλά και ολόκληρο τον μακρό 19ο αιώνα.

Έλληνες, Βενετοί, Οθωμανοί, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι (13ος-19ος αι.): Θεσμοί, συνύπαρξη, υλικός πολιτισμός, εξεγέρσεις και Επανάσταση

Η Ρωσία, η Μεσόγειος, η Ορθοδοξία, οι Έλληνες

Ο ελληνικός κόσμος στη διεθνή του διάσταση (16ος-19ος αι.): Διασπορά, οικονομία, ιδέες

Πνευματικοί προσανατολισμοί και παιδεία: Οθωμανική Αυτοκρατορία, Ελλάδα, Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο χώρος και η Ιστορία του: Συγκρότηση, λειτουργίες, αλληγορίες, χαρτογραφία

Στις ρίζες των κοινωνιών: Φύλο, έρωτας, φτώχεια, φιλανθρωπία

Ερμηνεύοντας κοινωνίες και την Ιστορία τους: Αποτυπώσεις, προσλήψεις, ιδέες


Ο τόμος επικεντρώνεται στον ελληνικό κόσμο της περιόδου, αναδεικνύοντας την πολυσημία των όρων που τον καθορίζουν, τις πολλαπλές ταυτότητες αλλά και τα διακριτά χαρακτηριστικά του, στη μακραίωνη, οργανική σύνδεσή του με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη Βενετία, τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη.


Ο τόμος αφιερώνεται στην Όλγα Κατσιαρδή-Hering, ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο της, τη γόνιμη διδασκαλία της, την όλη της συνεισφορά στην Ιστορία του Νέου Ελληνισμού.


Add: 2021-12-27 09:42:52 - Upd: 2024-02-21 14:52:58