Η Επτάνησος σε χάρτες
Από τον Πτολεμαίο στους δορυφόρους.
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7999-06-1
Εθνική Χαρτοθήκη, Θεσσαλονίκη, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.30 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 29 εκ., 184 σελ.
Περιγραφή

(...) Παράλληλα με την εικονογραφική χαρτογραφική επιμέλεια, έγινε προσπάθεια να διατυπωθεί ένας συστηματικός ορισμός και να γίνει (από ιστορικο-γεωγραφική άποψη) μια σχετική ανάλυση της ενότητας που στη σημερινή ελληνική συνείδηση ονομάζεται Επτάνησος, και να δοθούν συνοπτικά ορισμένα στοιχεία τα οποία να εξηγούν στο ευρύ κοινό ζητήματα σχετικά με τη χαρτογραφία, τους χάρτες, τη νησιωτική παρουσία σ` αυτούς, αλλά και τους λόγους που οδήγησαν στη βενετική κυριαρχία των νησιών, γεγονός στο οποίο οφείλεται το σπουδαίο χαρτογραφικό και συναφές απόθεμα που φυλάσσεται σήμερα στη Βενετία.
Τα κείμενα της έκδοσης διακρίνονται σε δύο τύπους: Σε εκείνα που δίνουν το απαραίτητο ιστορικό πλαίσιο και σε εκείνα που εντοπίζονται στο χαρτογραφικό και γεωγραφικό. (...) Με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες μπορεί να γίνει ευκολότερα και συστηματικότερα μια αναλυτική εμβάθυνση στους ιστορικούς χάρτες και να διευκολυνθεί η αποκάλυψη μερικών από τα «μυστικά» τους, που σχετίζονται με το προβολικό και γεωμετρικό τους υπόβαθρο. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Η έκδοση, Ηλίας Μπεριάτος
Από τα Ιόνια της ιστορίας στα Ιόνια των δικτύων. Από τη γεωγραφία των χαρτών στη γεωγραφία των εικόνων, Pierro Falchetta
Νησιά του χαρτιού και της θάλασσας, Paolo Selmi
Βενετικές ματιές στις επτά Ιόνιες αδελφές, Ευάγγελος Λιβιεράτος
Σχόλια για τους χάρτες, τις νησιωτικές απεικονίσεις, τη λατινική ναυτική κυριαρχία στην Ανατολή και τα Ιόνια νησιά σε χάρτες, Γιώργος Τόλιας
Επτανησιακή Τοπογραφία. Μια επανεκτίμηση της επτανησιακής εντοπιότητας με αφορμή τους προ του 1800 χάρτες της περιοχής
Οι χάρτες: Κέρκυρα, Παξοί - Λευκάδα - Κεφαλονιά, Ιθάκη - Ζάκυνθος - Κύθηρα, Αντικύθηρα, Camillo Tonini
Η χαρτογραφική συμβολή του Μουσείου Κορρέ, Marisa Scarso
Το απόθεμα χαρτογραφικών τεκμηρίων και η ανάπτυξη καταλόγων on-line, Χρυσούλα Μπούτουρα - Ευάγγελος Λιβιεράτος
Ψηφιακές βέλτιστες προσαρμογές ιστορικών χαρτογραφικών απεικονίσεων. Μια πρώτη εφαρμογή σε χάρτες των Ιονίων
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-12-03 11:07:49