Κόλια - Δερμιτζάκη, Αθηνά
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Ιστορίες πολέμου στη νοτιοανατολική Ευρώπη : Μια προσέγγιση στη διαχρονία. Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με αφορμή τα 100 χρόνια από τους βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) (Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013) Συγγραφέας , Επιστημονική επιμέλεια Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2012 Περί αρετής και κακίας. Οι βυζαντινοί αξιωματούχοι στις ιστοριογραφικές πηγές τόμ. Α΄: Πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι του 9ου και 10ου αιώνα Συγγραφέας Ηρόδοτος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Συγγραφέας, Επιμέλεια Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Επιμέλεια Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος τόμος Α΄ Επιμέλεια Ηρόδοτος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ρωσία και Μεσόγειος τόμος Β΄ Επιμέλεια Ηρόδοτος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Η τέταρτη σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2008 Βυζάντιο και Βούλγαροι (1018 - 1185) Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2003 Αυτοκρατορικές και ηγεμονικές δωρεές προς ξένους και από ξένους στο βυζαντινό χώρο 12ος-15ος αι. Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Βυζαντινά βασιλικά συνοικέσια μετ' αλλοφύλων και αλλογλώσσων Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Οι Βυζαντινοί στο φραγκικό πριγκιπάτο της Αχαΐας Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Έργα και ημέρες δυτικών απεσταλμένων στην Κωνσταντινούπολη : Από την εποχή της εικονομαχίας ως το σχίσμα (726-1054) Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Ούννοι, Βυζάντιο και Ευρώπη : Ο κόσμος των πρώιμων Τούρκων Επιμέλεια σειράς Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Συνάντηση Ανατολής και Δύσης στα εδάφη της αυτοκρατορίας : Οι απόψεις των βυζαντινών για τους σταυροφόρους Συγγραφέας Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1991 Ο βυζαντινός ιερός πόλεμος : Η έννοια και η προβολή του θρησκευτικού πολέμου στο Βυζάντιο Συγγραφέας Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Ιστορίες πολέμου στη νοτιοανατολική Ευρώπη : Μια προσέγγιση στη διαχρονία. Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με αφορμή τα 100 χρόνια από τους βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) (Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013) Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2012 Περί αρετής και κακίας. Οι βυζαντινοί αξιωματούχοι στις ιστοριογραφικές πηγές τόμ. Α΄: Πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι του 9ου και 10ου αιώνα Ηρόδοτος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2008 Η τέταρτη σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο
2000 Συνάντηση Ανατολής και Δύσης στα εδάφη της αυτοκρατορίας : Οι απόψεις των βυζαντινών για τους σταυροφόρους Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
1991 Ο βυζαντινός ιερός πόλεμος : Η έννοια και η προβολή του θρησκευτικού πολέμου στο Βυζάντιο Βασιλόπουλος Στέφανος Δ. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος : Πρακτικά Α΄ διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2005) Ηρόδοτος Χαρτόδετο
2011 Ρωσία και Μεσόγειος τόμος Α΄ Ηρόδοτος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Ρωσία και Μεσόγειος τόμος Β΄ Ηρόδοτος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2003 Αυτοκρατορικές και ηγεμονικές δωρεές προς ξένους και από ξένους στο βυζαντινό χώρο 12ος-15ος αι. Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Βυζαντινά βασιλικά συνοικέσια μετ' αλλοφύλων και αλλογλώσσων Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Οι Βυζαντινοί στο φραγκικό πριγκιπάτο της Αχαΐας Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Έργα και ημέρες δυτικών απεσταλμένων στην Κωνσταντινούπολη : Από την εποχή της εικονομαχίας ως το σχίσμα (726-1054) Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
2000 Ούννοι, Βυζάντιο και Ευρώπη : Ο κόσμος των πρώιμων Τούρκων Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2008 Βυζάντιο και Βούλγαροι (1018 - 1185) Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Χαρτόδετο