Περί αρετής και κακίας. Οι βυζαντινοί αξιωματούχοι στις ιστοριογραφικές πηγές τόμ. Α΄: Πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι του 9ου και 10ου αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-485-035-8
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
342 σελ.