Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
  •  
  • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών: 76 τίτλοι
  • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας: 43 τίτλοι
  • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών: 134 τίτλοι
Διεύθυνση
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
116 35 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 7273942
Fax
210 7273942
Email
bookstore@eie.gr
Website
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες