Ρωσία και Μεσόγειος τόμος Α΄
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-466-099-5
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
512 σελ.