Κιάντου - Παμπούκη, Αλίκη
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Δίκαιο αξιογράφων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Δίκαιο αξιογράφων : Εισαγωγή, θεωρία των αξιογράφων, συναλλαγματική, γραμμάτιο εις διαταγήν, επιταγή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Η θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων με εμπορευματοκιβώτια : Ειδικά νομικά ζητήματα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ναυτικό δίκαιο ΙΙ : Ναύλωση, θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση : Πρακτική διημερίδας - Χίος 12-13 Μαϊου 2006 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ναυτικό δίκαιο : Εισαγωγή, το πλοίο, τα πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχειρήσεως, ο περιορισμός της ευθύνης για ναυτιλιακές απαιτήσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ναυτική εταιρία σύγχρονα ζητήματα Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Ναυτικό δίκαιο : Η κατά κυριολεξία ναύλωση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Ναυτικό δίκαιο : Εισαγωγή, το πλοίο, τα πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχειρήσεως, ο περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
1997 Δίκαιο αξιογράφων : Εισαγωγή, θεωρία των αξιογράφων, συναλλαγματική, γραμμάτιον εις διαταγή, επιταγή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1994 Η ουσιαστική και δικονομική άμυνα του οφειλέτη κατά της διαταγής πληρωμής και κατά τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων : Εισήγηση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων Μαΐος 1992, Καστοριά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Ναυτικό δίκαιο : Εισαγωγή. Το πλοίο. Τα πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχειρήσεως: Άσκηση της ναυτιλιακής επιχειρήσεως (ναύλωση, μεταφορά πραγμάτων) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Στοιχεία του δικαίου της χερσαίας μεταφοράς και νομοθετικά κείμενα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1988 Η καταγγελία της συμβάσεως ναυτολογήσεως κατά το άρθρο 74 ΚΙΝΔ : Επισκόπηση μιας πλούσιας νομολογίας Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1963 Συγχώνευσις εμπορικών εταιριών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2013 Δίκαιο αξιογράφων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2012 Δίκαιο αξιογράφων : Εισαγωγή, θεωρία των αξιογράφων, συναλλαγματική, γραμμάτιο εις διαταγήν, επιταγή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2009 Η θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων με εμπορευματοκιβώτια : Ειδικά νομικά ζητήματα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ναυτικό δίκαιο ΙΙ : Ναύλωση, θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση : Πρακτική διημερίδας - Χίος 12-13 Μαϊου 2006 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ναυτικό δίκαιο : Εισαγωγή, το πλοίο, τα πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχειρήσεως, ο περιορισμός της ευθύνης για ναυτιλιακές απαιτήσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Ναυτικό δίκαιο : Η κατά κυριολεξία ναύλωση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2003 Ναυτικό δίκαιο : Εισαγωγή, το πλοίο, τα πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχειρήσεως, ο περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Δερματόδετο
1997 Δίκαιο αξιογράφων : Εισαγωγή, θεωρία των αξιογράφων, συναλλαγματική, γραμμάτιον εις διαταγή, επιταγή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
1994 Η ουσιαστική και δικονομική άμυνα του οφειλέτη κατά της διαταγής πληρωμής και κατά τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων : Εισήγηση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων Μαΐος 1992, Καστοριά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Ναυτικό δίκαιο : Εισαγωγή. Το πλοίο. Τα πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχειρήσεως: Άσκηση της ναυτιλιακής επιχειρήσεως (ναύλωση, μεταφορά πραγμάτων) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1989 Στοιχεία του δικαίου της χερσαίας μεταφοράς και νομοθετικά κείμενα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1988 Η καταγγελία της συμβάσεως ναυτολογήσεως κατά το άρθρο 74 ΚΙΝΔ : Επισκόπηση μιας πλούσιας νομολογίας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1963 Συγχώνευσις εμπορικών εταιριών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Ναυτική εταιρία σύγχρονα ζητήματα Εισήγηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο