Δίκαιο αξιογράφων
Εισαγωγή, θεωρία των αξιογράφων, συναλλαγματική, γραμμάτιον εις διαταγή, επιταγή
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-301-293-1
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1997
5η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 25 εκ., 453 σελ.
Περιγραφή

Tο βιβλίο της Καθηγήτριας κ. Α. Κιάντου-Παμπούκη αποτελεί τα τελευταία χρόνια το πλουσιότερο και εγκυρότερο βοήθημα για τους νομικούς της πράξης στα θέματα των αξιογράφων γενικά και των χρηματογράφων ειδικότερα (της συναλλαγματικής, του γραμματίου εις διαταγή και της επιταγής). Το κλασσικό αυτό σύγγραμμα, ήδη, εμφανίζεται σε πέμπτη έκδοση, την οποία επέβαλε όχι μόνο η εξάντληση της τέταρτης έκδοσης, αλλά και η ανάγκη να ανταποκριθεί στις οικονομικές, επιστημονικές και νομοθετικές εξελίξεις που μεσολάβησαν στα τελευταία χρόνια.
Η πέμπτη έκδοση, έτσι εμφανίζεται εξόχως εμπλουτισμένη όχι μόνο με περισσότερες αναλύσεις θεμάτων που είχε θίξει και η προηγούμενη έκδοση, αλλά και με εξαρχής αναλύσεις νέων εντελώς θεμάτων.
Από τα περιεχόμενα:
- `Εκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, τριτεγγύηση της συναλλαγματικής,
- Αναγωγή και ενστάσεις κατά απαιτήσεων από συναλλαγματική. Παραγραφή, αδικαιολόγητος πλουτισμός
- Γραμμάτιο εις διαταγή
- `Εκδοση, μεταβίβαση και τριτεγγύηση της επιταγής
- Εμφάνιση και πληρωμή της επιταγής. Αναγωγή, παραγραφή, αδικαιολόγητος πλουτισμός
- Δίγραμμη, λογιστική, ταξιδιωτική επιταγή
Από τα νέα θέματα:
- `Εκδοση και μεταβίβαση (συναλλαγματικής ή επιταγής) χάριν ή αντί καταβολής για την απαίτηση από τη βασική σχέση
- Δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεων από αξιόγραφα (διαδικασίες αφενός εκδόσεως διαταγής πληρωμής και αφετέρου διαφορών από πιστωτικούς τίτλους)
- Μεταχρονολογημένη επιταγή,
- Ακάλυπτη επιταγή,
- `Αϋλοι τίτλοι.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00