Δίκαιο αξιογράφων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-952-0
7η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 385 σελ.
Περιγραφή

Την πρώτη έκδοση του εγχειριδίου αυτού, που έγινε το έτος 1981, ακολούθησαν άλλες τέσσερις εκδόσεις στα έτη 1984, 1989, 1993 και 1997. Τις τέσσερις τελευταίες εκδόσεις επέβαλε σε μεγάλο βαθμό η συνεχής εξέλιξη του δικαίου που αποτελεί το αναγκαίο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν τα θεμελιώδη νομοθετήματα του δικαίου των αξιόγραφων, οι νόμοι 5325/1932 και 5960/1933. Μετά το έτος 1997, τα επιστημονικά ενδιαφέροντά μας συγκεντρώθηκαν στο ναυτικό δίκαιο και, όπως ήταν επόμενο, απομακρύνθηκαν από το δίκαιο των αξιογράφων. Το δίκαιο, όμως, που συνοδεύει τα ανωτέρω δύο βασικά νομοθετήματα, δεν έπαυσε να εξελίσσεται, ενώ συγχρόνως η σχετική νομική φιλολογία δεν έπαυσε να εμπλουτίζεται από την θεωρία και τη νομολογία.
Ο τελευταίος αυτός λόγος κατέστησε επιβεβλημένη την έκτη έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. Εννοείται, όμως, ότι ο πλούτος των νέων μελετών και των αποφάσεων ελήφθη υπόψη στο μέτρο που επιτρέπει η φύση ενός εγχειριδίου.
Η έκτη, όμως, έκδοση επισπεύσθηκε για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες και, για τον λόγο αυτόν, περιορίσθηκε στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας του δικαίου μόνο της συναλλαγματικής και του γραμματίου εις διαταγήν. Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαία η έβδομη αυτή έκδοση, προκειμένου να καλύψει και το δίκαιο της επιταγής.
Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά την κ. Ιωάννα Σάκκουλα και τον κ. Παναγιώτη Σάκκουλα, καθώς και τους συνεργάτες τους κ. Δημήτρη και κ. Χρυσούλα Συναδίνη, για την ανάληψη και επιμέλεια, αντιστοίχως, της παρούσας έβδομης εκδόσεως.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος στην έβδομη έκδοση
Από τον πρόλογο στην πρώτη έκδοση
Συντομογραφίες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Μέρος Πρώτο - ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ
Γ. ΕΙΔΗ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ
ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΓΩΓΗ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
Α. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Β. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
Μέρος Δεύτερο - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΗΝ
Μέρος Τρίτο - ΕΠΙΤΑΓΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ. ΤΥΠΟΣ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ. ΑΝΑΓΩΓΗ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00