Η καταγγελία της συμβάσεως ναυτολογήσεως κατά το άρθρο 74 ΚΙΝΔ
Επισκόπηση μιας πλούσιας νομολογίας
Κυκλοφορεί
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1988
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 4.42 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 75 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00