Συγχώνευσις εμπορικών εταιριών
Κυκλοφορεί
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1963
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.69 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 339 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00