Ναυτικό δίκαιο
Εισαγωγή. Το πλοίο. Τα πρόσωπα της ναυτιλιακής επιχειρήσεως: Άσκηση της ναυτιλιακής επιχειρήσεως (ναύλωση, μεταφορά πραγμάτων)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-049-4
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1/1993
3η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.39 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 595 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00