Καράσης, Μαριάνος Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Από την φιλοσοφική στην θεολογική έννοια της δικαιοσύνης Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2022 Ουτοπίες δικαιοσύνης : Από την ελληνική αρχαιότητα έως και τον 20ο αιώνα Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ιβ (άρθρα 127-286) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή : 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη (26-27 Απριλίου 2012) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Κωνσταντίνος Τσάτσος: Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός : Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009 Εισήγηση Εταιρεία Φίλων Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου Χαρτόδετο
2010 Αισθήσεις και ψευδαισθήσεις της προόδου : Μελέτες και δοκίμια Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο και ορθόδοξη θεολογία : Σημεία επαφής στο παράδειγμα του μαθήματος των θρησκευτικών Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2010 Πνευματική ιδιοκτησία : Στην ελληνική θεωρία και νομολογία: Εισηγήσεις από το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστικολόγων αφιερωμένο στη μνήμη Γεωργίου Κουμάντου, Θεσσαλονίκη 10-11 Οκτωβρίου 2008 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου ΙΙΙ Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου, Ι Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου, ΙΙ Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρα 1346-1504) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Βιοηθική και βιονομία στην ελληνική έννομη τάξη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εντεύθεν και εκείθεν του παρόντος : Δοκίμια Συγγραφέας Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
2006 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία : Αφιέρωμα στον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο Συγγραφέας Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2006 Θέματα προσυμβατικής ευθύνης Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Δίκαιο και αισθητική : Προλεγόμενα σε μια αισθητική του δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2003 Αστικός κώδικας : Οικογενειακό δίκαιο: Άρθρα 1505-1694 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση : Νόμος 3043/2002 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Μελέτες γενικής θεωρίας δικαίου και αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Μελέτες γενικής θεωρίας δικαίου και αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
1994 Γάμος και οικογένεια ως δικαιικοί θεσμοί : Θεωρητική εισαγωγή στό οικογενειακό δίκαιο του αστικού κώδικα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Γενικές αρχές του αστικού δικαίου : Δικαιοπραξία Α Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Γενικοί όροι συναλλαγών : Δικαστικός έλεγχος: Με μια εισαγωγή στη ρύθμιση των ν. 1961 και 2000/1991 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Οφειλή εις ολόκληρον : Η έννοια Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1988 Η φιλοσοφία των αξιών του M. Scheler και το φαινόμενο του τραγικού στο δίκαιο : Μια φαινομενολογική προσέγγιση των αντινομιών του δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Από την φιλοσοφική στην θεολογική έννοια της δικαιοσύνης Αρμός Χαρτόδετο
2022 Ουτοπίες δικαιοσύνης : Από την ελληνική αρχαιότητα έως και τον 20ο αιώνα Αρμός Χαρτόδετο
2022 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2020 Τιμητικός Τόμος Παναγιώτη Αλ. Παπανικολάου : Ελευθερία και Δικαιοσύνη στη Σύμβαση Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος Ελίζας Αλεξανδρίδου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή : 10 χρόνια εφαρμογής του Ν. 3089/2002, Συνέδριο προς τιμήν της Καθηγήτριας Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη (26-27 Απριλίου 2012) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Αισθήσεις και ψευδαισθήσεις της προόδου : Μελέτες και δοκίμια Αρμός Χαρτόδετο
2010 Δίκαιο και ορθόδοξη θεολογία : Σημεία επαφής στο παράδειγμα του μαθήματος των θρησκευτικών Αρμός Χαρτόδετο
2010 Πνευματική ιδιοκτησία : Στην ελληνική θεωρία και νομολογία: Εισηγήσεις από το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστικολόγων αφιερωμένο στη μνήμη Γεωργίου Κουμάντου, Θεσσαλονίκη 10-11 Οκτωβρίου 2008 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Βιοηθική και βιονομία στην ελληνική έννομη τάξη Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2006 Εντεύθεν και εκείθεν του παρόντος : Δοκίμια Εκδόσεις των Φίλων Χαρτόδετο
2006 Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας: Φιλοσοφία : Αφιέρωμα στον Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλο Ακαδημία Αθηνών Χαρτόδετο
2006 Θέματα προσυμβατικής ευθύνης Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Δίκαιο και αισθητική : Προλεγόμενα σε μια αισθητική του δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2003 Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση : Νόμος 3043/2002 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2002 Μελέτες γενικής θεωρίας δικαίου και αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
2002 Μελέτες γενικής θεωρίας δικαίου και αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
1994 Γάμος και οικογένεια ως δικαιικοί θεσμοί : Θεωρητική εισαγωγή στό οικογενειακό δίκαιο του αστικού κώδικα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1993 Γενικές αρχές του αστικού δικαίου : Δικαιοπραξία Α Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1992 Γενικοί όροι συναλλαγών : Δικαστικός έλεγχος: Με μια εισαγωγή στη ρύθμιση των ν. 1961 και 2000/1991 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1990 Οφειλή εις ολόκληρον : Η έννοια Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
1988 Η φιλοσοφία των αξιών του M. Scheler και το φαινόμενο του τραγικού στο δίκαιο : Μια φαινομενολογική προσέγγιση των αντινομιών του δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2009 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου ΙΙΙ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου, Ι Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου, ΙΙ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Γενικές Αρχές - Τόμος Ιβ (άρθρα 127-286) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2010 Κωνσταντίνος Τσάτσος: Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός : Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009 Εισήγηση Εταιρεία Φίλων Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου Χαρτόδετο
2007 Αστικός Κώδικας, κατ΄άρθρο ερμηνεία : Οικογενειακό Δίκαιο (άρθρα 1346-1504) Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2003 Αστικός κώδικας : Οικογενειακό δίκαιο: Άρθρα 1505-1694 Ερμηνευτής Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο