Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου, ΙΙ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2097-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 8/2008
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,039 γρ, 629 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Η νομική επιστήμη οφείλει πρωτίστως να ερμηνεύει το ισχύον δίκαιο, δεν μπορεί όμως να αγνοεί τα προγενέστερα έργα θεωρητικής εμβαθύνσεως. Η μελέτη του παρόντος τρέφεται πάντοτε από τις πηγές του παρελθόντος που παραμένει ακόμη ζωντανό. Το ρωμαλέο πνεύμα των παλαιότερων νομοδιδασκάλων εξακολουθεί να αποτελεί ορόσημο για την εξέλιξη της νομικής μας επιστήμης.
Πολλά από τα σημαντικά έργα που έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση της ελληνικής νομικής σκέψεως, είναι σήμερα εξαιρετικά δυσπρόσιτα. Η Κλασική Νομική Βιβλιοθήκη, που επιμελείται ο Αντώνης Μ. Παντελής, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει σκοπό να τα θέτει πάλι στη διάθεση των σύγχρονων νομικών της θεωρίας και της πράξεως, καθώς και των φοιτητών.

Add: - Upd: