Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση
Νόμος 3043/2002
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-809-4
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 16 εκ, 299 γρ, 196 σελ.
Add: - Upd: