Ζώνιου - Σιδέρη, Αθηνά
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Συγγραφέας , Επιστημονική επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2021 Η Έρευνα στην Ειδική Αγωγή, στην Ενταξιακή Εκπαίδευση και στην Αναπηρία : Συλλογικός Τόμος Θ' Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2020 Η Έρευνα στην Ειδική Αγωγή, στην Ενταξιακή Εκπαίδευση και στην Αναπηρία - Συλλογικός Τόμος Η' Επιμέλεια σειράς Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2019 Εγχειρίδιο Σπουδών στην Αναπηρία : Σύγχρονες Πολυεπιστημονικές Θεωρήσεις Επιστημονική επιμέλεια Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία, τόμος Ζ Επιμέλεια σειράς Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2017 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ένταξη και στην αναπηρία : Συλλογικός τόμος ΣΤ Επιμέλεια σειράς Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία : Συλλογικός τόμος Δ΄ Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική : Κριτική προσέγγιση της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία : Νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία Επιμέλεια κειμένου Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Βασικές αρχές της παιδαγωγικής για τα νοητικά καθυστερημένα άτομα Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Θεωρία & πράξη Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση και κώφωση : Ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και πρακτικές Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση και τύφλωση Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους : Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : Η πρόσβαση στην εκπαίδευση Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Πράξη Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Θεωρία Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Τύφλωση και παιδί Επιμέλεια κειμένου, Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2010 Το υπερκινητικό παιδί στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία : Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2009 Από το περιθώριο στο μάτι του κυκλώνα : Η εκπαίδευση των κωφών στην Κύπρο Επιμέλεια σειράς Πεδίο Χαρτόδετο
2008 Νοητική καθυστέρηση : Θεωρία και πράξη Επιμέλεια κειμένου Τόπος Χαρτόδετο
2008 Περάστε για έναν καφέ : Σχέσεις οικογένειας και σχολείου στην κόψη της διαφορετικότητας Συγγραφέας Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2007 Ειδική και ενιαία εκπαίδευση στην Κύπρο Επιμέλεια κειμένου Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2007 Εκπαίδευση και κώφωση : Ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και πρακτικές Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Εκπαίδευση και τύφλωση : Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : Η πρόσβαση στην εκπαίδευση Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Τύφλωση και παιδί Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία : Νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία Επιμέλεια κειμένου Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Θεωρία Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2004 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Πράξη Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Γ - Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2000 Άτομα με ειδικές ανάγκες και η ένταξή τους. Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2000 Ένταξη: Ουτοπία ή πραγματικότητα; : Η εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Βασικές αρχές της παιδαγωγικής για τα νοητικά καθυστερημένα άτομα Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Πολυπολιτισμική εκπαίδευση : Προβληματισμοί - προοπτικές Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1996 Οι ανάπηροι και η εκπαίδευση τους : Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση και τύφλωση Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους : Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Πράξη Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Θεωρία Πεδίο Χαρτόδετο
2008 Περάστε για έναν καφέ : Σχέσεις οικογένειας και σχολείου στην κόψη της διαφορετικότητας Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Γ - Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1996 Οι ανάπηροι και η εκπαίδευση τους : Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Πεδίο Χαρτόδετο
2021 Η Έρευνα στην Ειδική Αγωγή, στην Ενταξιακή Εκπαίδευση και στην Αναπηρία : Συλλογικός Τόμος Θ' Πεδίο Χαρτόδετο
2020 Η Έρευνα στην Ειδική Αγωγή, στην Ενταξιακή Εκπαίδευση και στην Αναπηρία - Συλλογικός Τόμος Η' Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2019 Εγχειρίδιο Σπουδών στην Αναπηρία : Σύγχρονες Πολυεπιστημονικές Θεωρήσεις Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία, τόμος Ζ Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2017 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ένταξη και στην αναπηρία : Συλλογικός τόμος ΣΤ Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία : Συλλογικός τόμος Δ΄ Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική : Κριτική προσέγγιση της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία : Νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία Μεταίχμιο Ebook, PDF
2012 Βασικές αρχές της παιδαγωγικής για τα νοητικά καθυστερημένα άτομα Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Θεωρία & πράξη Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση και κώφωση : Ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και πρακτικές Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση και τύφλωση Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους : Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : Η πρόσβαση στην εκπαίδευση Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Θεωρία Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Πράξη Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Τύφλωση και παιδί Πεδίο Χαρτόδετο
2010 Το υπερκινητικό παιδί στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία : Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση Πεδίο Χαρτόδετο
2009 Από το περιθώριο στο μάτι του κυκλώνα : Η εκπαίδευση των κωφών στην Κύπρο Πεδίο Χαρτόδετο
2008 Νοητική καθυστέρηση : Θεωρία και πράξη Τόπος Χαρτόδετο
2007 Ειδική και ενιαία εκπαίδευση στην Κύπρο Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2007 Εκπαίδευση και κώφωση : Ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και πρακτικές Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Εκπαίδευση και τύφλωση : Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : Η πρόσβαση στην εκπαίδευση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Τύφλωση και παιδί Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία : Νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2004 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Θεωρία Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2004 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Πράξη Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2000 Άτομα με ειδικές ανάγκες και η ένταξή τους. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2000 Ένταξη: Ουτοπία ή πραγματικότητα; : Η εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Βασικές αρχές της παιδαγωγικής για τα νοητικά καθυστερημένα άτομα Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1997 Πολυπολιτισμική εκπαίδευση : Προβληματισμοί - προοπτικές Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα