Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση
Τόμος Γ - Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-402-067-6
Τυπωθήτω, Αθήνα, 10/2002
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.97 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 733 γρ., 381 σελ.
τ. 3
Περιγραφή

Το τρίτομο έργο «Η Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση» αποτελεί την πρώτη συλλογική προσπάθεια παρουσίασης του ερευνητικού έργου που συντελείται στον τομέα της ψυχολογίας και αγωγής του μικρού παιδιού στα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας μας και του εξωτερικού. Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει μελέτες Ελλήνων και ξένων ερευνητών, οι οποίες αφορούν την ποιότητα, τα προβλήματα και την οργάνωση της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης. Στις διάφορες θεματικές ενότητες του τόμου αυτού παρουσιάζονται μελέτες διακεκριμένων ξένων ερευνητών σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην προσχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, καθώς και έρευνες Ελλήνων ερευνητών σχετικά με την ποιότητα και την οργάνωση της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με τη φιλοσοφία της παιδείας, με το ρόλο, τις αναπαραστάσεις και την εκπαίδευση των σημερινών και των μελλοντικών εκπαιδευτικών και με την ποιότητα και τα προβλήματα της προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το έργο αποτελεί μια αξιόλογη πηγή ενημέρωσης για τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων αλλά και για όλους όσους, εξαιτίας των επαγγελματικών και ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, ασχολούνται συστηματικά με την προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή του τρίτου τόμου (Ευαγγελία ΚΟΥΡΤΗ)
Ι. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΙΙ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Α' ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Β' ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
IV. ΡΟΛΟΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α' ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Β' ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
V. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-08-01 15:16:22