Θεοφιλίδης, Χρήστος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Ερευνητική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες και στην εκπαίδευση : Συμβολή στην επιστημολογική θεωρία και την ερευνητική πράξη Επιστημονική επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2014 Αυτοαξιολόγηση σχολείου : Τα σχολεία γνωρίζουν το σχολείο τους Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2013 Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας : Από τη θεωρία στην πράξη Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2012 Σχολική ηγεσία και διοίκηση : Από τη γραφειοκρατία στη μετασχηματιστική ηγεσία Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2012 Συγκριτική παιδαγωγική : Μεθοδολογικές, θεωρητικές προσεγγίσεις - Διεθνής εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών - Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση - Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Ιστοριογραφικά ρεύματα, μακρές περίοδοι, εκπαίδευση εκτός συνόρων, τοπική ιστορία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Ρωγμές στο παγόβουνο της παραδοσιακής διδασκαλίας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2008 Ιστορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης : Πρακτικά 4ου επιστημονικού συνεδρίου ιστορίας της εκπαίδευσης: Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006 Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Γ - Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Η εξέλιξη της διδακτικής : Επιστημολογική θεώρηση Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας : Από τη θεωρία στην πράξη Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1998 Διερεύνηση και συνεργασία : Για μια αποτελεσματική διδασκαλία Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1997 Δεξιότητες διδασκαλίας : Επικοινωνία Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1997 Δεξιότητες διδασκαλίας : Επεξήγηση Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1997 Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1988 Η τέχνη των ερωτήσεων Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2014 Αυτοαξιολόγηση σχολείου : Τα σχολεία γνωρίζουν το σχολείο τους Γρηγόρη Χαρτόδετο
2013 Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας : Από τη θεωρία στην πράξη Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2012 Σχολική ηγεσία και διοίκηση : Από τη γραφειοκρατία στη μετασχηματιστική ηγεσία Γρηγόρη Χαρτόδετο
2012 Συγκριτική παιδαγωγική : Μεθοδολογικές, θεωρητικές προσεγγίσεις - Διεθνής εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών - Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση - Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Απροσδιόριστο δέσιμο
2011 Εισαγωγή στις επιστήμες αγωγής Γρηγόρη Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης : Όψεις και απόψεις: Ιστοριογραφικά ρεύματα, μακρές περίοδοι, εκπαίδευση εκτός συνόρων, τοπική ιστορία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2009 Ρωγμές στο παγόβουνο της παραδοσιακής διδασκαλίας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2008 Ιστορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης : Πρακτικά 4ου επιστημονικού συνεδρίου ιστορίας της εκπαίδευσης: Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006 Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Γ - Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1999 Η εξέλιξη της διδακτικής : Επιστημολογική θεώρηση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας : Από τη θεωρία στην πράξη Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1998 Διερεύνηση και συνεργασία : Για μια αποτελεσματική διδασκαλία Γρηγόρη Χαρτόδετο
1997 Δεξιότητες διδασκαλίας : Επικοινωνία Γρηγόρη Χαρτόδετο
1997 Δεξιότητες διδασκαλίας : Επεξήγηση Γρηγόρη Χαρτόδετο
1997 Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας Γρηγόρη Χαρτόδετο
1988 Η τέχνη των ερωτήσεων Γρηγόρη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Ερευνητική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες και στην εκπαίδευση : Συμβολή στην επιστημολογική θεωρία και την ερευνητική πράξη Πεδίο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα