Μπότσογλου, Καφένια
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής εκπαίδευσης Μετάφραση, Επιμέλεια Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Σπιράλ
2016 Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν και Αναστοχάζονται Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων Συγγραφέας Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής εκπαίδευσης Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2010 Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση Επιμέλεια Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2008 Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Οι Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Παρατηρούν, Παρεμβαίνουν και Αναστοχάζονται Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2015 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής εκπαίδευσης Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2010 Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες Πεδίο Χαρτόδετο
2010 Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2008 Μ.Μ.Ε. και επαγγελματικές επιλογές των εφήβων Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής εκπαίδευσης Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Σπιράλ
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2017 Κλίμακα αξιολόγησης περιβάλλοντος προσχολικής εκπαίδευσης Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε. Σπιράλ
2008 Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα