Ντεροπούλου - Ντέρου, Ευξοδία
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ενταξιακές προσεγγίσεις στην προσχολική εκπαίδευση Επιστημονική επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2023 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Επιστημονική επιμέλεια Πεδίο Χαρτόδετο
2020 Η Έρευνα στην Ειδική Αγωγή, στην Ενταξιακή Εκπαίδευση και στην Αναπηρία - Συλλογικός Τόμος Η' Επιμέλεια σειράς Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2019 Εγχειρίδιο Σπουδών στην Αναπηρία : Σύγχρονες Πολυεπιστημονικές Θεωρήσεις Επιστημονική επιμέλεια Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία, τόμος Ζ Επιμέλεια σειράς Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2017 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ένταξη και στην αναπηρία : Συλλογικός τόμος ΣΤ Επιμέλεια σειράς Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2016 Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες : Πολιτικές και πρακτικές για το παιδί Συγγραφέας Opportuna Χαρτόδετο
2015 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία : Συλλογικός τόμος Δ΄ Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική : Κριτική προσέγγιση της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση και κώφωση : Ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και πρακτικές Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση και τύφλωση Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : Η πρόσβαση στην εκπαίδευση Επιμέλεια κειμένου Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Πράξη Συγγραφέας Πεδίο Χαρτόδετο
2008 Νοητική καθυστέρηση : Θεωρία και πράξη Επιμέλεια κειμένου Τόπος Χαρτόδετο
2008 Περάστε για έναν καφέ : Σχέσεις οικογένειας και σχολείου στην κόψη της διαφορετικότητας Συγγραφέας Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2007 Εκπαίδευση και κώφωση : Ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και πρακτικές Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : Η πρόσβαση στην εκπαίδευση Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Γ - Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες : Πολιτικές και πρακτικές για το παιδί Opportuna Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση και τύφλωση Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Πράξη Πεδίο Χαρτόδετο
2008 Περάστε για έναν καφέ : Σχέσεις οικογένειας και σχολείου στην κόψη της διαφορετικότητας Ταξιδευτής Χαρτόδετο
2002 Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση : Τόμος Γ - Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2024 Ενταξιακές προσεγγίσεις στην προσχολική εκπαίδευση Πεδίο Χαρτόδετο
2023 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Πεδίο Χαρτόδετο
2020 Η Έρευνα στην Ειδική Αγωγή, στην Ενταξιακή Εκπαίδευση και στην Αναπηρία - Συλλογικός Τόμος Η' Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2019 Εγχειρίδιο Σπουδών στην Αναπηρία : Σύγχρονες Πολυεπιστημονικές Θεωρήσεις Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2018 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία, τόμος Ζ Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2017 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ένταξη και στην αναπηρία : Συλλογικός τόμος ΣΤ Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2015 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία : Συλλογικός τόμος Δ΄ Πεδίο Απροσδιόριστο δέσιμο
2013 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική : Κριτική προσέγγιση της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Πεδίο Χαρτόδετο
2012 Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Εκπαίδευση και κώφωση : Ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και πρακτικές Πεδίο Χαρτόδετο
2011 Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : Η πρόσβαση στην εκπαίδευση Πεδίο Χαρτόδετο
2008 Νοητική καθυστέρηση : Θεωρία και πράξη Τόπος Χαρτόδετο
2007 Εκπαίδευση και κώφωση : Ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και πρακτικές Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : Η πρόσβαση στην εκπαίδευση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα