Γκότοβος, Αθανάσιος Ε., καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Τσαμουριά Συγγραφέας Εναλλακτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2014 ΜΚΟ και παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα Συγγραφέας Εναλλακτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2013 Βιογραφικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας Συγγραφέας Εναλλακτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Ελληνικά σχολεία στη Γερμανία Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Η αναβάθμιση του λυκείου και τα συστήματα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση Συγγραφέας Πλέθρον Χαρτόδετο
2010 Η παιδαγωγική σχέση Συγγραφέας Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Σελίδες στην οθόνη ή σε χαρτί Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση Συγγραφέας Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2008 Ετερότητα και εκπαίδευση Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Προγράμματα σπουδών των φιλολογικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και νέα διδακτικά βιβλία Εισήγηση Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2004 Μειονότητες στην Ελλάδα Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
2002 Οι Ρομά στην Ελλάδα Συγγραφέας Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας Χαρτόδετο
2002 Εκπαίδευση και ετερότητα Συγγραφέας Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2000 Κριτική παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Παιδαγωγική αλληλεπίδραση Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Το σύγχρονο σχολείο Εισήγηση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
1996 Νεολαία και κοινωνική μεταβολή Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Καταλήψεις, ανορθόδοξες μορφές μαθητικής διαμαρτυρίας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Η μεσοπολεμική πεζογραφία Συγγραφέας Αθηνά Σοκόλη Δερματόδετο
1992 Ορθογραφική μάθηση στο δημοτικό Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Παράδοση και γλώσσα στο σχολείο Συγγραφέας Εκδόσεις "Δωδώνη" Άδετο
1990 Η λογική του υπαρκτού σχολείου Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Τσαμουριά Εναλλακτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2014 ΜΚΟ και παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα Εναλλακτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2013 Βιογραφικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ιστορίας Εναλλακτικές Εκδόσεις Χαρτόδετο
2011 Πανόραμα ιστορίας της εκπαίδευσης Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Ελληνικά σχολεία στη Γερμανία Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Η παιδαγωγική σχέση Γρηγόρη Χαρτόδετο
2010 Σελίδες στην οθόνη ή σε χαρτί Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2010 Η αναβάθμιση του λυκείου και τα συστήματα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση Πλέθρον Χαρτόδετο
2010 Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση Τυπωθήτω Χαρτόδετο
2008 Ετερότητα και εκπαίδευση Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2002 Οι Ρομά στην Ελλάδα Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας Χαρτόδετο
2002 Εκπαίδευση και ετερότητα Μεταίχμιο Χαρτόδετο
2000 Κριτική παιδαγωγική και εκπαιδευτική πράξη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Παιδαγωγική αλληλεπίδραση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Νεολαία και κοινωνική μεταβολή Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Καταλήψεις, ανορθόδοξες μορφές μαθητικής διαμαρτυρίας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1996 Η μεσοπολεμική πεζογραφία Αθηνά Σοκόλη Δερματόδετο
1992 Ορθογραφική μάθηση στο δημοτικό Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1991 Παράδοση και γλώσσα στο σχολείο Εκδόσεις "Δωδώνη" Άδετο
1990 Η λογική του υπαρκτού σχολείου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Προγράμματα σπουδών των φιλολογικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και νέα διδακτικά βιβλία Εισήγηση Ελληνοεκδοτική Χαρτόδετο
2007 Μεταπολίτευση και εκπαιδευτική πολιτική Εισήγηση Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2004 Μειονότητες στην Ελλάδα Εισήγηση Σχολή Μωραΐτη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Χαρτόδετο
1997 Το σύγχρονο σχολείο Εισήγηση Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο