Η αναβάθμιση του λυκείου και τα συστήματα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση
Οι αναγκαίες αλλαγές: Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-348-203-1
Πλέθρον, Αθήνα, 3/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.16 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 483 γρ, 215 σελ.
Περιγραφή

Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στο περιεχόμενο και τις διαδικασίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά και του Λυκείου. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο το περιεχόμενο/εσωτερική σχολική ζωή (`εσωτερική μεταρρύθμιση`) όσο και τη δομή, δηλαδή την οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων (`εξωτερική μεταρρύθμιση`). Πρέπει να τονίσουμε ότι σε κάθε προσπάθεια αλλαγής πρέπει από την αρχή να είναι ξεκάθαρα το `τι`, το `πώς` και το `γιατί`. Το `τι` αναφέρεται στους σκοπούς και τους στόχους της αλλαγής που προτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται η σχετική απόφαση. [...] Το `πώς` αναφέρεται στη διαδικασία εφαρμογής της αλλαγής. [...] Το `γιατί` αναφέρεται στον σκοπό που εξυπηρετεί και στα αίτια της επιτυχίας ή αποτυχίας της. Εδώ προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα για την καταλληλότητα των μέτρων που προτείνονται/λαμβάνονται αλλά και για τα αίτια της επιτυχίας ή αποτυχίας της μεταρρύθμισης. Για τον σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής χρειάζεται ένα σύστημα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]